Zastosowanie mediów społecznościowych przez pracodawców w ich działaniach marketingowych

- doc. Iris Kaiser

Media społecznościowe mogą być skutecznym narzędziem kreowania i efektywnego budowania wizerunku organizacji jako godnego zaufania pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firmy. Autorka przeprowadziła analizę wykorzystania kanałów marketingu społecznościowego przez instytucje naukowe. Postawiła pytania dotyczące roli tego narzędzia komunikacji, podejmowania wyzwanie użycia mediów społecznościowych jako narzędzia w cross – marketingu, doświadczenia w kreowaniu marki pracodawcy poprzez media społecznościowe. Zbadała także wiedzę pracodawców na temat, co i na jakich kanałach pracownicy oraz „ambasadorzy” zamieszczają o swojej firmie. W przeważającej mierze otrzymywano odpowiedź „nie”, co pokazuje, że media społecznościowe są narzędziem używanym tylko czasem lub wcale.

doc. Iris Kaiser, Europäische Medien- und Business-Akademie, Niemcy – absolwentka wydziału projektowania graficznego w Fachhochschule w Düsseldorfie. Pracowała jak layouter, projektant graficzny, dyrektor artystyczny i kierownik studia w wielu agencjach reklamowych na terenie Nadrenii Północnej Westfalii. W 1994 roku założyła swoją pierwszą agencję reklamową. W roku 2001 odłączyła się od dotychczasowego partnera biznesowego i założyła agencję „Alfagras”, specjalizującą się w marketingu internetowym. W roku 2010 zakończyła kolejne studia uzyskując tytuł online-marketing-manager. Dziś pracuje jako trener w European Media and Business-Academy w Düsseldorfie oraz jako niezależny specjalista w zakresie marketingu internetowego i mediów społecznościowych.

Kontakt: kaiser(at)iris-kaiser.eu

DOI: 10.14611/minib.17.01.2013.01

MINIB, 2013, Vol. 7, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →