Media społecznościowe jako źródło informacji o uczelniach wyższych wśród kandydatów na studia

- dr inż. Magda Stachowiak-Krzyżan

Głównym celem artykułu jest wskazanie znaczenia mediów społecznościowych w procesie poszukiwania informacji na temat uczelni wyższych przez potencjalnych kandydatów na studia. Dla zrealizowania postawionego celu przeprowadzono badania ilościowe wśród grupy uczniów szkół licealnych, techniką ankiety audytoryjnej. Za pośrednictwem kwestionariusza ankiety zebrano opinie młodzieży w odniesieniu do źródeł informacji wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji o wyborze przyszłej drogi kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem różnych mediów społecznościowych. Zrealizowane badania potwierdziły, że media społecznościowe stanowią jedno z najważniejszych, zaraz za źródłami osobistymi takimi jak rodzina i znajomi, źródeł informacji o uczelniach wyższych. Połączenie technik marketingu, wykorzystujących potęgę mediów społecznościowych, ze stricte inżynierskimi wyzwaniami związanymi z odtworzeniem historycznego samolotu i zaprojektowaniem jego współczesnego odpowiednika daje możliwości potwierdzenia posiadanych zdolności technicznych i organizacyjnych przez instytucje badawczo-rozwojowe. W oparciu o powyższe działania budowana będzie baza danych osób zainteresowanych działalnością badawczo-rozwojową instytucji naukowych i ich wkładu w odtwarzanie historycznie ważnych wyrobów polskiej myśli technicznej.

dr inż. Magda Stachowiak-Krzyżan, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska – Adiunkt w Katedrze Marketingu Produktu, Instytut Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: zachowania konsumentów, marketing społecznościowy, komunikacja marketingowa oraz rynek odzieżowy w social media. Prowadzi zajęcia z Podstaw Marketingu, Zachowań konsumentów, Zarządzania Produktem i Marketingu usług.
ORCID: 0000-0002-4093-2238

DOI: 10.2478/minib-2019-0048
Kontakt: magda.stachowiak@ue.poznan.pl
MINIB, 2019, Vol. 34, Issue

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 4
Pobrano: 4