Marketingowe aspekty konsolidacji szkół wyższych

- mgr Jan Walczak

Tekst obejmuje opis dobrej praktyki związanej z dokonaną konsolidacją dwóch uczelni Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w Uczelnię Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach i Wydziałem Zamiejscowym w Lubinie. Proces rozpoczęto jesienią 2015 r. i sfinalizowano decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor wskazuje na konsekwencje wizerunkowe oraz na wyzwania marketingowe, omawia proces rebrandingu (nowy logotyp i nazwa oraz działania z tym związane). Jest tu mowa m.in. o kreowaniu witryny internetowej, działaniach w ramach zespolonych mediów społecznościach, trwającej kampanii na tablicach bilbordowych oraz w mediach. Autor wylicza także trudności przed jakimi stają pracownicy biur promocji w obliczu połączenia szkół wyższych, m.in. budowanie marki od podstaw i komunikowanie z pracownikami w zakresie dokonywanych zmian.

mgr Jan Walczak, Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polska – doktorant, starszy specjalista ds. promocji i wydawnictw w Uczelni Jana Wyżykowskiego. Absolwent politologii o spec. marketing polityczny; filologii polskiej, spec. dziennikarstwo oraz studiów podyplomowych z zakresu komunikowania i kreowania wizerunku publicznego. Były dziennikarz „Gazety Lubuskiej”. Współautor monografii Polkowice – hi­storia współczesna 1945–2010 (Polkowice 2012). Autor artykułów naukowych poświęconych wizerunkowi samorządu lokalnego i współczesnym stosunkom polsko-czeskim. Sekretarz redakcji „Zeszytów Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk Społecznych”.

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.02
Kontakt: j.walczak(at)ujw.pl
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 34
Pobrano: 34