Marketing oparty na wiedzy jako podstawa strategii jednostki badawczej – na przykładzie Instytutu Badawczego Opakowań

- prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, dr hab. inż. prof. nzw. Hanna Żakowska, mgr Joanna Kuzincow, mgr Marzenna Kobylarz

Działania marketingowe COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań są uwarunkowane dwiema głównymi kwestiami. Z jednej strony COBRO, jako niewielka państwowa jednostka badawczo-rozwojow,a nie dysponuje funduszami na prowadzenie marketingu przez wyspecjalizowany dział. Z drugiej zaś ogromna dynamika rynku opakowań, potrzeby zainteresowanych stron – przedsiębiorstw czy instytucji badawczych poszukujących partnera do konsorcjum – nie mogą być do końca zidentyfikowane i przewidziane, a rozwiązania praktyczne rodzą się w toku współpracy. Dlatego właśnie Instytut wypracował własną koncepcję marketingu bazującego na wiedzy, a więc elastycznym wykorzystaniu potencjału pracowników naukowych i badawczych.

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Instytut Badawczy Opakowań COBRO — dyrektor COBRO — Instytutu Badawczego Opakowań oraz Kierownik Zakładu Kwalitologii Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Uznany w skali międzynarodowej specjalista w zakresie inżynierii materiałowej i zarządzania, zwłaszcza jakością, w oparciu o kryteria jakości, autor ponad 400 publikacji zwartych i artykułów oraz prac o charakterze naukowo-badawczym.

Kontakt: tkaczyk(at)cobro.org.pl

dr hab. inż. prof. nzw. Hanna Żakowska, Instytut Badawczy Opakowań COBRO — zastępca dyrektora ds. naukowych COBRO — Instytutu Badawczego Opakowań, dr hab. nauk ekonomicznych, autorka licznych prac badawczych i rozwojowych oraz publikacji z dziedziny opakowań, gospodarki odpadami opakowaniowymi, ekologii opakowań oraz opakowań biodegradowalnych, wykładowca w Szkole Wyższej ALMAMER.

Kontakt:zakowska(at)cobro.org.pl

mgr Joanna Kuzincow, Instytut Badawczy Opakowań COBRO — doktorantka na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, specjalista w Zakładzie Wspomagania Systemów Pakowania COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań.

Kontakt:kuzincow(at)cobro.org.pl

mgr Marzenna Kobylarz, Instytut Badawczy Opakowań COBRO — specjalista w Dziale Informacji i Koordynacji COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań

Kontakt: kobylarz(at)cobro.org.pl

DOI: 10.14611/minib.09.03.2013.04

MINIB, 2013, Vol. 9, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 9
Pobrano: 9