Marketing dla organizacji naukowych – perspektywy i pytania

- prof. William Bradley Zehner II, Jacquelyn Anne Zehner

Marketing dla organizacji badawczych i naukowych jest złożony i niezbyt dobrze zrozumiały, szczególnie dla środowisk badawczych, naukowych i technicznych. Niniejszy artykuł przedstawia koncepcyjne ramy dla naukowców w organizacjach badawczych i naukowych, które pozwalają im myśleć o funkcjach marketingowych
i sprzedażowych ich organizacji oraz związanych z nimi procesach. NASA, jedna z najbardziej udanych organizacji badawczych na świecie, która umieściła dwóch amerykańskich astronautów na księżycu w ciągu około 8 lat, nie ma długiej historii badań.

Rola organizacji badawczych i naukowych XXI wieku w tworzeniu dobrobytu społecznego, organizacyjnego i indywidualnego jest badana w ramach konceptualnych procesu tworzenia dobrobytu wirtualnego. Badane są dwie formy wewnętrznego konfliktu kulturowego w organizacji: zewnętrzne konflikty kulturowe pomiędzy potencjalnymi klientami i organizacją technologiczną oraz wewnętrzny konflikt pomiędzy naukowcami i menedżerami ekonomicznymi. Marketing strategiczny jest adresowany i obejmuje potrzeby rynku, segmentację rynku, wybór rynku docelowego oraz pozycję organizacji w stosunku do rynku docelowego i konkurencji. Wyodrębniono marketing taktyczny (sprzedaż AKA) i jego elementy — produkt, cenę, promocję, dystrybucję fizyczną, a co najważniejsze — personel. Podkreśla się integrację wszystkich elementów marketingu strategicznego i taktycznego w spójną całość. Dodatkowo stawia się kilka pytań marketingowych
i sprzedażowych, aby ułatwić samoocenę organizacji badawczych i technologicznych.

prof. William Bradley Zehner II, IC2 Institute, University of Texas, Austin, Teksas, Stany Zjednoczone – uzyskał tytuł Ph.D. w zakresie kierownictwa wykonawczego i przywództwa w Peter F. Drucker School – Claremont Graduate University po ponad 20 latach pracy na globalnym stanowisku kierowniczym. Był wcześniej wicedyrektorem IC2 Institute, organizacji zajmującej się analizami i działaniem skupionymi na tworzeniu wartości na University of Texas w Austin, jak też dyrektorem wykonawczym programu MS in Science and Technology Commercialization Program – https://www.mccombs.utexas.edu/MSTC na University of Texas w Austin. Brad Zehner niedawno przeszedł na emeryturę po ponad 30 latach kariery akademickiej i jest członkiem IC2 Institute – na University of Texas w Austin

Jacquelyn Anne Zehner, Facebook, Austin, Teksas, Stany Zjednoczone – uzyskała tytuł BA z ekonomii i neuronauki komputerowej na Claremont McKenna College. Jacquelyn Zehner studiowała na Tsinghua University w Pekinie i prowadziła badania w Harvard Medical School. Jacquelyn Zehner obecnie pracuje dla firmy Facebook i często ocenia kandydatów do pracy i szkoli nowych pracowników firmy Facebook na całym świecie.

DOI: 10.2478/minib-2019-0022
Kontakt: wbzehner(at)gmail.com, jazehner(at)gmail.com
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 5
Pobrano: 5