Marketing Automation w jednostce badawczej – realna wartość czy mrzonka skuteczności

- dr Sylwia Jarosławska-Sobór, mgr Mateusz Dulewski, Filip Wasilewski

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia Marketing Automation (MA, automatyzacja marketingu) oraz możliwości jego wykorzystania w działalności operacyjnej jednostek badawczych i naukowych. MA to nowoczesne, zaawansowane rozwiązania technologiczne, których celem jest usprawnienie procesów marketingowych i szersze wykorzystanie danych o rynku i klientach. W ostatnich latach jest jednym z najważniejszych trendów współczesnego marketingu, stanowiąc jednocześnie prawdziwe wyzwanie dla organizacji działających w obszarze nauki i badań naukowych. W artykule omówione zostały doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa, związane z wdrażaniem rozwiązań typu Marketing Automation, potraktowane tu jako studium przypadku.

dr Sylwia Jarosławska-Sobór, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska – doświadczony ekspert PR i komunikacji marketingowej. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nagrodzona w konkursie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na najlepsze prace doktorskie. Członek Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Członek zespołu ds. programowania i monitorowania zrównoważonego rozwoju regionu Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych.
ORCID: 0000-0003-0920-6518

mgr. Mateusz Dulewski, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska – absolwent studiów MBA Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych przy współpracy z Erasmus University Rotterdam. Posiada rozległe doświadczenia zdobyte na stanowiskach kierowniczych we wdrażaniu, marketingu i sprzedaży nowych produktów. Od kilkunastu lat aktywnie realizuje się zawodowo w branży energetycznej, surowcowej, budowlanej oraz TSL.

Filip Wasilewski, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska – Full Stack Developer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, biegły w szerokim zakresie technologii webowych, projektowaniu i wdrażaniu interfejsów internetowych oraz systemów CMS. Współtworzy i realizuje liczne kampanie w mediach społecznościowych oraz procesy automatyzacji marketingu. Ponadto, specjalizuje się w tworzeniu strategii optymalizacji oraz pozycjonowania stron internetowych.

DOI: 10.2478/minib-2019-0046
Kontakt: sjaroslawska@gig.eu, mdulewski@gig.eu, fwasilewskii@gig.eu
MINIB, 2019, Vol. 34, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 4
Pobrano: 4