Marka uczelni we współczesnym świecie

- prof. dr Stanisław Dawidziuk

Marka jest synonimem sukcesu firmy. Jednocześnie stanowi najlepsze świadectwo jakości pracy (lub wyrobu) danej firmy np. samochodowej, spożywczej czy też edukacyjnej. Do pojęcia marki można odnieść się w sposób dwojaki: „W wąskim rozumieniu terminu marka podkreśla głównie jej elementy (nazwę, znak graficzny, symbole, a także ich kombinacje), których zadaniem jest zidentyfikowanie oferty danego podmiotu oraz jej wyróżnienie na tle ofert konkurencyjnych. Jeśli marka zaistnieje w świadomości nabywcy, co oznacza zdobycie pewnej wiedzy o niej oraz wytworzenie się u nabywcy pozytywnego nastawienia do marki, wówczas jego sposób reagowania staje się odmienny od zachowania wobec podobnego produktu (usługi), lecz tej marki pozbawionego”. Istotą marki jest zafunkcjonowanie produktu lub usługi w podświadomości klienta. To sprawia, że klient odnosi się do zakupu produktu lub usługi w sposób emocjonalny, niejednokrotnie nie zwracając uwagi na cenę. Dla klienta marka jest synonimem luksusu, podkreślenia osiągnięcia pewnego statusu ekonomicznego, kluczem do zaistnienia w określonym kręgu społecznym. Z punktu widzenia marketingowego klient kupujący produkt posiadający markę staje się narzędziem marketingowym, wzmacniającym reklamę produktu, czy też usługi. Zwiększa grupę ludzi wypowiadających się pozytywnie o produkcie (usłudze).

prof. dr Stanisław Dawidziuk – jest Założycielem, Rektorem Honorowym Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, inicjatorem w Uczelni kierunku Zarządzanie i Marketing (1995). Jest autorem licznych publikacji m. in. Przedsiębiorczość droga do sukcesu w biznesie (1999), Przedsiębiorczość białkiem rozwoju społeczno – gospodarczego (2011). Zainteresowania badawcze to zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz kapitałem ludzkim. Jest członkiem Złotej Loży Bussiness Centre Club i ekspertem ds. Szkolnictwa Wyższego Edukacji w Bussines Centre Club.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012

Czytaj on-line →
Downloads: 90
Pobrano: 90