Marka jako nośnik wartości dla klienta: związki ze zjawiskiem Customer Engagement

- Grzegorz Maciejewski, Piotr Krowicki

Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań, a jego głównym celem jest identyfikacja marki jako nośnika wartości dla klienta oraz określenie znaczenia marki w procesie tworzenia wartości. Zdefiniowano występujące w literaturze konstrukty powiązane z marką (siła marki, wartość marki, kapitał marki, świadomość marki, znajomość marki, reputacja marki, wizerunek i tożsamość marki), zwracając szczególną uwagę na kapitał marki jako konstrukt ściślej związany z koncepcją wartości dla klienta. W artykule omówiono również różne płaszczyzny znaczeniowe marki oraz przedstawiono koncepcję customer engagement (CE), identyfikując relacje między marką, koncepcją wartością dla klienta oraz CE. Wartością dodaną artykułu jest przedstawienie zjawiska customer engagement jako perspektywy teoretycznej identyfikacji marki w procesie tworzenia wartości dla klienta.

Grzegorz Maciejewski — holds a postdoctoral degree in Economic Sciences. He is a Professor at the University of Economics in Katowice, and is Head of the Market and Consumption Department. He is a research project manager at the Center of Research and Development in Katowice and the manager and contractor of six grants from the Ministry of Science and Higher Education. He is an academic tutor. His scientific interests are mainly in the area of behavioral economics and marketing. He is the author of over 150 articles in the areas of consumer behavior, the marketing strategies of enterprises, and market and marketing research methodologies. Member of the Polish Society of Market and Opinion Researchers (PTBRiO), the Polish Scientific Marketing Society (PNTM), the Polish Economic Society (PTE) and the PGV International Scientific Network. ORCID no. 0000-0002-13180747.

Piotr Krowicki — Student of interdisciplinary PhD studies at the University of Business in Dąbrowa Górnicza. He graduated with honors from the MA studies in international relations at the University of Warsaw. His master’s thesis entitled „Public diplomacy and nation branding in the service of a positive image of the country: The case of Poland.” won an award from the Minister of the Economy for the best master’s thesis on pro-export and proinvestment topics in the competition for the best master’s thesis on the promotion of Poland „Teraz Polska Promocja”. Furthermore, the work was awarded third place in the competition for the best master’s thesis in the field of contemporary international relations, and the first prize in the Robert Mroziewicz Competition for the best master’s thesis in the field of international relations and diplomacy. His research interests focus on customer engagement and value marketing of shopping malls.

DOI: 10.2478/minib-2022-0003
Kontakt: grzegorz.maciejewski@ue.katowice.pl, pkrowicki@wsb.edu.pl
MINIB, 2022, Vol. 43, Issue 1

Tłumaczenie w j. polskim

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Available in Open Access

Czytaj on-line →