Kooperacja uczelni wyższych sposobem budowania silnych jednostek biznesowych i naukowych

- dr Kamila Peszko


Coraz częściej w literaturze przedmiotu można spotkać się z opisywaną współpracą  pomiędzy uczelnią a otoczeniem gospodarczym. Projekty te dotyczą zarówno wspólnych prac badawczych, pozyskiwania środków w ramach dotacji unijnych, praktyk, staży dla studentów, absolwentów czy pracowników danej uczelni, przygotowań ekspertyz, prototypów, diagnoz,  dopasowań oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku itp.  Znacznie mniej można jednak spotkać się z omawianą kooperacją wśród szkół wyższych, a również i w tym obszarze można wskazać na liczne możliwości wspólnych działań. Uczelnie w Polsce coraz chętniej poszukują jako partnerów do współpracy uczelnie zagraniczne bądź też łączą siły by stawać się silniejszym partnerem biznesowym jak i naukowym w dostępnych projektach. Tworzonych jest coraz więcej projektów umożliwiających nawiązywanie współpracy pomiędzy ośrodkami w celu wymiany informacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Artykuł ma na celu przedstawienie możliwych jak i podejmowanych już sposobów nawiązywania współpracy pomiędzy jednostkami uczelnianymi. Autorka wskazuje na znaczenie i konieczności podejmowania wspólnych działań przez jednostki uczelniane, które mogą przełożyć się zarówno na wizerunek jak i pozycję uczelni w rankingach krajowych czy zagranicznych.  W artykule autorka prezentuje studium przypadku opisujące działania w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy publicznymi uczelniami wyższymi województwa zachodniopomorskiego.

dr Kamila Peszko, Uniwersytet Szczeciński, Polska – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Polsce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Jest doradcom w zakresie badań i działań marketingowych oraz szkoleniowcem III stopnia. W latach 01.2014-09.2015 roku pełniła funkcję pełnomocnika dziekana ds. Promocji WZIEU. Z ramienia Wydziału odpowiada za współprace z otoczeniem biznesowym. Jej zainteresowaniami naukowymi są: komunikacja marketingowa, media, generacje, nowoczesne formy promocji oraz marketing szkół wyższych.

DOI: 10.14611/minib.23.03.2017.03

Kontakt: kamila.peszko@wzieu.pl

MINIB, 2017, Vol. 23, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 8
Pobrano: 8