Komunikacja marketingowa w internecie polskich muzeów narodowych oraz wybranych muzeów europejskich – analiza porównawcza

- Mgr Katarzyna Śmiałowicz

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy porównawczej komunikacji marketingowej w Internecie trzech muzeów narodowych w Polsce oraz trzech wybranych muzeów w miastach europejskich. Komunikacja marketingowa wybranych muzeów w Internecie została porównana w trzech kategoriach: funkcjonalność i responsywność stron internetowych — w tej kategorii wykorzystano metodę wędrówki poznawczej; promocja w Internecie — w tej kategorii w celu uzyskania informacji na temat wykorzystywanych form promocji w Internecie rozesłano pocztą elektroniczną kwestionariusze ankiet do osób odpowiedzialnych za komunikację marketingową w wybranych muzeach, a następnie wyniki badania zostały poddane analizie porównawczej; marketing w mediach społecznościowych — w celu określenia, w jaki sposób wybrane muzea korzystają z mediów społecznościowych, przeprowadzono analizę treści profili muzeów w portalach: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Za pomocą skonstruowanego w tym celu kwestionariusza porównano liczbę oraz rodzaj wpisów, jakie muzea zamieściły w ciągu miesiąca (w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r.) oraz liczbę i rodzaj zebranych odpowiedzi/reakcji. Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano podstawowe problemy związane z komunikacją marketingową polskich muzeów narodowych w Internecie oraz sformułowano rekomendacje dla muzeów w celu poprawy ich komunikacji w Internecie.

Mgr Katarzyna Śmiałowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Marketingu, Katedra Marketingu Produktu, Polska — absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, doktorantka w Katedrze Marketingu Produktu, Instytut Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą komunikacji marketingowej instytucji kultury oraz jej wpływu na wizerunek tych instytucji.

DOI: 10.2478/minib-2020-0021
Kontakt: katarzyna.smialowicz@gmail.com
MINIB, 2020, Vol. 37, Issue 3

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →