Kompetencje pisemnego komunikowania społecznego uczniów na podstawie badań

- Krzysztof Gołata

Skuteczne komunikowanie jest warunkiem skutecznego porozumiewania się ludzi oraz instytucji. Komunikowanie jest atrybutem nie tylko sprawnego zarządzania ludźmi oraz organizacją, ale także wzajemnego zrozumienia się i porozumienia. Artykuł koncentruje się na jednym z narzędzi komunikowania społecznego, jakim jest komunikowanie pisemne. Zastosowanie tego narzędzia polegało na przygotowaniu przez uczniów szkół średnich w określonym czasie tekstu (informacji) o określonej objętości.

Krzysztof Gołata, PhD, Poznań University of Economics and Business, Poland — economist, doctor of political sciences. Lecturer in the Department of Economic Publicity and Public Relations at the Poznań University of Economics and Business. For many years an economic journalist. Co-founder and for many years head of the economic department of „Wprost” weekly, editor-in-chief of „Businessman Magazine” (the first Polish economic monthly, editor-in-chief of TV Biznes (the first business channel in Poland). Author of several hundred press articles, TV and radio programmes. Currently, he conducts lectures, exercises and seminars for students in economic journalism, relations of companies and institutions with the media and building the image and reputation of entrepreneurs, companies and institutions. Author and co-author of several dozen scientific articles and popular science books.

DOI: 10.2478/minib-2022-0004
Kontakt: krzysztof.golata@ue.poznan.pl
MINIB, 2022, Vol. 43, Issue 1

Tłumaczenie w j. polskim

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Available in Open Access

Czytaj on-line →