Kompetencje kognitywne kadry zarządzającej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej

- prof. zw. dr hab. Lidia Białoń, dr Konrad Werner

Celem artykułu jest charakterystyka kompetencji kognitywnych (poznawczych, charakterologicznych i społecznych), które naszym zdaniem powinny charakteryzować menedżerów w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej (gospodarki 4.0). Szczególną uwagę poświęcamy postaci marketera innowacji, a więc specjaliście, którego rolą jest pośredniczenie między sferą biznesu a sferą nauki (badań i rozwoju). Od tej relacji, warunkującej innowacyjność przedsiębiorstw, w znacznym stopniu zależy sukces projektu gospodarki 4.0.

prof. zw. dr hab. Lidia Białoń, Wyższa Szkoła Menedżerska, Polska — Kierownik Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Menedżerskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania działalnością innowacyjną oraz marketingu zwłaszcza marketingu innowacji. Zajmowała wiele stanowisk związanych z zarządzaniem szkołami wyższymi — od kierownika zakładu poprzez stanowisko dziekana do prorektora. Wśród wielu publikacji poświęconych problematyce marketingu, zarządzaniu przedsiębiorstwami, na wyróżnienie zasługuje pozycja pt. „Zarządzanie działalnością innowacyjną”, Wyd. PLACET, 2010.

dr Konrad Werner, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Polska – pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizuje projekt z dziedziny filozofii eksperymentalnej. Doktorat obronił w 2013 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje się przede wszystkim tzw. aspektowym kształtem percepcji zmysłowej i wiedzy. Jego prace dotyczą epistemologicznych, ontologicznych, jak również logicznych aspektów rzeczonego zjawiska. Także w związku z tymi sprawami, zwrócił swoją uwagę na zagadnienia ewolucyjnych źródeł poznania i mechanizmów społecznych.

 

DOI: 10.14611/minib.27.03.2018.05

Kontakt: emalia1(at)o2.pl, konrad.t.werner(at)gmail.com

MINIB, 2018, Vol. 27, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 7
Pobrano: 7