Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce

- mgr Agnieszka Szczygielska, mgr inż. Alfred Brzozowski

Celem artykułu jest wskazanie roli działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w polityce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także omówienie przykładów działań z zakresu bezpieczeństwa pracy zrealizowanych na rzecz powyższych grup interesariuszy przez przedsiębiorstwa i instytucje zaangażowane w realizację celów kampanii społecznej pn. „Prewencja wypadkowa”. W artykule omówiono różne podejścia do realizacji celów szczegółowych kampanii stosowane przez polskie przedsiębiorstwa i organizacje, wpisujące się w zasady polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

mgr Agnieszka Szczygielska – pracownik Ośrodka Promocji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Posiada wykształcenie w zakresie ekonomii, komunikacji społecznej oraz socjologii. Od 12 lat zajmuje się upowszechnianiem problematyki związanej z bezpieczeństwem pracy. Autorka artykułów dotyczących postaw pracowników wobec bezpieczeństwa pracy. Wykonawca lub współwykonawca projektów na temat doskonalenia metod promowania bezpieczeństwa pracy oraz kształtowania probezpiecznych postaw pracowników i pracodawców. Doktorantka ISP PAN.

mgr inż. Alfred Brzozowski – pracownik Ośrodka Promocji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego. Posiada wykształcenie w zakresie inżynierii środowiska oraz komercjalizacji technologii. Od 14 lat zajmuje się problematyką związaną z marketingiem idei oraz upowszechnianiem zagadnień związanych z bezpieczeństwem człowieka w środowisku pracy. Wcześniej był pracownikiem naukowym zajmującym się zagadnieniami związanymi z wentylacją i zanieczyszczeniami pyłowymi powietrza. Wykonawca lub współwykonawca kilkunastu dużych projektów badawczych oraz autor artykułów dotyczących tej tematyki.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201

Czytaj on-line →
Downloads: 8
Pobrano: 8