Kampanie Google Ads w promocyjnej działalności teatrów

- Dr hab. inż. Grzegorz Szymański

Mimo że współcześnie tempo życia jest bardzo duże, a młodzież czas wolny spędza wśród aplikacji i urządzeń elektronicznych, to jednak spektakle teatralne cieszą się stosunkowo dużą popularnością. Teatry, aby dotrzeć do młodzieży, powinny wykorzystywać narzędzia internetowe jako podstawowe formy reklamy. Jedną z popularniejszych form e-marketingu są działania w wyszukiwarkach internetowych SEM. Postawione pytanie badawcze miało postać: czy teatry reklamują się w płatnych wynikach wyszukiwania w formie paid search? Aby odpowiedzieć na postawione pytanie, dokonano analizy wyników wyszukiwania w Google z uwzględnieniem reklam AdWords wśród polskich teatrów dla popularnych słów kluczowych. Analizując uzyskane wyniki, można odpowiedzieć, że teatry zdecydowanie nie wykorzystują formy PPC jako narzędzia reklamy. Zidentyfikowano zaledwie pięć teatrów wykorzystujących tę formę, co stanowi niecałe 3% wszystkich teatrów w Polsce. Wśród przyczyn małej popularności należy wymienić wysokie koszty oraz brak konieczności reklamy, wynikający ze stosunkowo dużej liczby klientów teatrów.

Dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. Politechniki Łódzkiej, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Polska — adiunkt, Kierownik Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, od 2005 r. zajmujący się innowacyjnym podejściem do współczesnego marketingu oraz rozwojem handlu internetowego. Kierownik i realizator wielu projektów z zakresu wykorzystania innowacji marketingowych, szczególnie w polskim sektorze e-commerce. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu marketingu internetowego, innowacji w reklamie oraz działalności przedsiębiorstw w sektorze e-commerce. Trener szkoleń z zakresu innowacyjnej promocji, projektant i twórca platformy wymiany informacji w relacji wykładowca–student dla Ecole polytechnique de l’Université de Nantes.

DOI: 10.2478/minib-2020-0023
Kontakt: grzegorz.szymanski@p.lodz.pl
MINIB, 2020, Vol. 37, Issue 3

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 2
Pobrano: 2