Wpływ interakcji pomiędzy krajem produkcji a świadomością marki na intencję zakupu produktu o niskim stopniu zaangażowania przez młodych dorosłych w Malezji

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu interakcji pomiędzy krajem produkcji a świadomością marki, opakowaniem i ceną na intencję zakupu pasty do zębów wśród młodych dorosłych w Malezji. Jak pokazują wcześniejsze badania, kraj pochodzenia nie powinien być traktowany jako pojedyncza wskazówka, ponieważ wyolbrzymia on efekt kraju pochodzenia. Niniejsze badanie ocenia wpływ efektu kraju pochodzenia na dobro o niskim stopniu zaangażowania (pastę do zębów). Teoria Wykorzystania Wskazówek została wykorzystana do wyjaśnienia, w jaki sposób konsument wykorzystuje wskazówki dotyczące produktu do oceny produktu przed podjęciem decyzji o zakupie. Dane z badania analizowane są za pomocą programu SmartPLS. Wyniki badania wykazały, że wszystkie zmienne … Czytaj więcej »