Rozwój przekrojowych kompetencji studentów poprzez promowanie wiedzy i umiejętności medycznej

Założenie, że kompetencje przekrojowe są coraz bardziej potrzebne, aby stawić czoła wyzwaniom stale zmieniającego się świata, dało początek pracom badającym rozwój kompetencji przekrojowych (TVC) studentów podczas ich studiów. Podejście to przemawia za osadzaniem w programach nauczania kompetencji przekrojowych, a także kompetencji zdrowotnych i kompetencji przedmiotowych. Przedstawione tu minibadanie jako pierwsze zakłada logiczny model integracji kompetencji przekrojowych w programach nauczania uczelni, uzupełniony o model jakościowy obejmujący 6 czynników związanych z kompetencjami przekrojowymi. Wykorzystane narzędzia do przekrojowej oceny kompetencji i samooceny zostały zastosowane w pilotażowym badaniu ankietowym małej grupy studentów wydziału zarządzania na lokalnym uniwersytecie. Ogólnie rzecz biorąc, odkrycia potwierdzają twierdzenie, że … Czytaj więcej »