Opakowanie jako determinant zakupu na rynku suplementów diety w Polsce

Opakowania jednostkowe są nieodłącznym elementem produktów takich jak suplementy diety, bez których nie byłoby możliwe wprowadzanie na rynek suplementów. Opakowania suplementów diety powinny pełnić liczne, zazębiające się funkcje, do których należą: ochronna, transportowa, informacyjna oraz funkcjonalna, ekologiczna i marketingowa. Jedną z priorytetowych funkcji opakowań suplementów diety jest funkcja informacyjna. W dobie rozwoju sklepów internetowych i sklepów samoobsługowych (w tym aptek) opakowanie jest jednym z kluczowych źródeł informacji o cechach i właściwościach suplementu diety, a poprzez swój wizerunek staje się wizerunkiem marki twórca i nośnik informacji promocyjnej. Wobec powyższego zasadne jest ustalenie, czy i w jakim stopniu opakowanie jednostkowe suplementu diety … Czytaj więcej »