Komunikacja marketingowa w internecie polskich muzeów narodowych oraz wybranych muzeów europejskich – analiza porównawcza

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy porównawczej komunikacji marketingowej w Internecie trzech muzeów narodowych w Polsce oraz trzech wybranych muzeów w miastach europejskich. Komunikacja marketingowa wybranych muzeów w Internecie została porównana w trzech kategoriach: funkcjonalność i responsywność stron internetowych — w tej kategorii wykorzystano metodę wędrówki poznawczej; promocja w Internecie — w tej kategorii w celu uzyskania informacji na temat wykorzystywanych form promocji w Internecie rozesłano pocztą elektroniczną kwestionariusze ankiet do osób odpowiedzialnych za komunikację marketingową w wybranych muzeach, a następnie wyniki badania zostały poddane analizie porównawczej; marketing w mediach społecznościowych — w celu określenia, w jaki sposób wybrane muzea … Czytaj więcej »