Wiedza i umiejętności przedsiębiorcze w ekosystemie startupów – przypadek Gruzji

Gruzja, pomimo specyficznego i złożonego położenia geostrategicznego kraju oraz wciąż napiętego otoczenia politycznego, zróżnicowanych poglądów na rozwój gospodarczy społeczeństwa i wielu innych kwestii, zdecydowanie dąży do nadrzędnej idei narodowej: wyzwolenia spod rosyjskiej dominacji, zjednoczenia kraju oraz ukształtowania gospodarki opartego na wiedzy i integracji europejskiej. Kluczowy dla tego pomysłu jest rozwój gospodarczy, który z kolei zależy po części od innowacji. Tempo i skalę innowacji kształtują przede wszystkim osiągnięcia naukowo-badawcze i przedsiębiorcze. Dynamiczny rozwój gospodarczy wymaga zatem od uczelni zwiększania przedsiębiorczości i inicjowania zmian w obszarach nauki, rozwoju technologii oraz wspierania start-upów nowych technologii pod względem gospodarczym i społecznym. W tym artykule … Czytaj więcej »

Marketing, start-upy i innowacje: ramy dla zrozumienia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w turystyce (na przykładzie gruzińskiego sektora turystycznego i rosyjskich start-upów)

Branża podróżnicza i turystyczna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. W przypadku krajów takich jak Gruzja, gdzie turystyka jest priorytetową gałęzią gospodarki, jej innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju tego sektora. Innowacyjność w turystyce nabrała szczegónego znaczenia w realiach po okresie pandemii. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w branży turystycznej (w szczególności aplikacji i stron internetowych). Następnie przedstawiono rozważania na przykładzie Gruzji, nakreślając działania państwa mające na celu wspieranie innowacji IT w turystyce, a także pewne dotychczasowe umiarkowane sukcesy w tym zakresie. W kolejnej części artykułu przedstawiono rosyjskie start-upy z sektora turystycznego … Czytaj więcej »