Badanie opinii polskich konsumentów na temat oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych na opakowaniach produktów spożywczych

Cel: Celem tego badania jest poznanie czynników wpływających na podejmowanie decyzji o zakupie produktów z oświadczeniami zdrowotnymi i żywieniowymi przez polskich konsumentów.

Metodyka/Projekt badawczy: Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na grupie 200 polskich konsumentów żywości za pomocą metody CAWI. Dobór próby był celowy i wykorzystujący efekt „kuli śnieżnej”. Formularz ankietowy składał się z 4 części: A—oceny zdjęć przykładowych produktów z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi; B — udzielania odpowiedzi na pytania z zakresu etykietowania żywności i korzystania z oświadczeń żywieniowych; C — wyrażania opinii na temat oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych przedstawionych jako odrębne, niewidniejące na konkretnym produkcie komunikaty.

Wnioski: Postrzeganie jakości zdrowotnej … Czytaj więcej »