Zmiany na polskim rynku usług e-edukacji spowodowane pandemią covid-19: zachowania i opinie młodych konsumentów i usługodawców

W niniejszym badaniu, przeprowadzonym w maju 2020 roku na początku pandemii COVID-19, analizowano sytuację na polskim rynku e-edukacji, odzwierciedloną w opiniach uczniów szkół średnich i studentów korzystających z usług e-edukacji oraz opiniach dostawców tychże usług. Przeprowadzono wywiady pogłębione z próbą celową ośmiu właścicielami firm oferujących komercyjne usługi e-edukacyjne. Następnie wśród uczniów szkół średnich i studentów w roku szkolnym/akademickim 2019–2020 przeprowadzono badanie na temat ich zadowolenia lub niezadowolenia z usług e-edukacji, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety online (metodą CAWI) na próbie 803 respondentów. Uczniowie szkół średnich (grupa I) stanowili 30% próby, a studenci uczelni wyższych (grupa II) pozostałe 70%. Uzyskane wyniki pozwalają … Czytaj więcej »