Motywy i bariery korzystania z elektrycznych skuterów na minuty

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach obserwuje się zmiany dotyczące różnych form transportu miejskiego, a wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań transportowych staje się priorytetem dla jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z kluczowych zmian obserwowanych na całym świecie zachodzących na rynku transportowych jest dynamiczny rozwój różnych form współdzielonej mikromobilności w miastach. Jedną z takich form jest korzystanie z elektrycznych skuterów na minuty, jednak pomimo wyraźnego wzrostu ich popularności, w literaturze przedmiotu odnaleźć można jedynie kilka opracowań dotyczących determinant korzystania z tej formy mikromobilności. Celem artykułu jest poszerzenie wiedzy na temat motywów i barier w korzystaniu przez konsumentów z elektrycznych skuterów na minuty. … Czytaj więcej »