Wiedza i umiejętności przedsiębiorcze w ekosystemie startupów – przypadek Gruzji

Gruzja, pomimo specyficznego i złożonego położenia geostrategicznego kraju oraz wciąż napiętego otoczenia politycznego, zróżnicowanych poglądów na rozwój gospodarczy społeczeństwa i wielu innych kwestii, zdecydowanie dąży do nadrzędnej idei narodowej: wyzwolenia spod rosyjskiej dominacji, zjednoczenia kraju oraz ukształtowania gospodarki opartego na wiedzy i integracji europejskiej. Kluczowy dla tego pomysłu jest rozwój gospodarczy, który z kolei zależy po części od innowacji. Tempo i skalę innowacji kształtują przede wszystkim osiągnięcia naukowo-badawcze i przedsiębiorcze. Dynamiczny rozwój gospodarczy wymaga zatem od uczelni zwiększania przedsiębiorczości i inicjowania zmian w obszarach nauki, rozwoju technologii oraz wspierania start-upów nowych technologii pod względem gospodarczym i społecznym. W tym artykule … Czytaj więcej »