HR Excellence in Research jako atrybut konkurencyjności jednostki naukowej

- dr Sylwia Jarosławska-Sobór


W budowaniu konkurencyjności organizacji  istotną rolę odgrywa nie tylko umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, ale także nabycie  wyróżniających ją właściwości, które  pozwalają utrzymać lub poprawić pozycję na rynku.  Dla jednostki naukowej  takim handicapem może być logo HR Excellence in Research (HRE), znak nadawany przez Komisję Europejską w ramach strategii „Human Resources Strategy for Researchers” (HRS4R). Otrzymują je instytucje naukowe,  które wdrażają zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, dzięki czemu tworzą przyjazne środowisko pracy i możliwości rozwoju. Główny Instytut  Górnictwa w 2015 roku podjął działania w celu uzyskania logo HR Excellence in Research, co ma zwiększyć atrakcyjność Instytutu dla naukowców, a także przyczyniać się do dalszego rozwoju nauki i  osiągnięcia lepszej pozycji rynkowej. W artykule omówiono  wyniki  analizy wewnętrznej, która obejmowała badanie opinii pracowników naukowych i badawczych GIG dotyczących istniejących zasad i praktyk prowadzenia badań  w Instytucie.  W efekcie badań powstał Raport wraz z Planem Działań, które wspierać mają  tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych. Wskazane zostały również najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Instytutem w celu pełnej realizacji zasad ujętych w ramach HRE, pobudzających rozwój ekonomiczny i personalny.

dr Sylwia Jarosławska-Sobór, Główny Instytut Górnictwa, Polska – rzecznik prasowy Głównego Instytutu Górnictwa. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie PR i komunikacji. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Autorka 2 książek w tym zakresie, współautorka 3 monografii i kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych.  Nagrodzona w konkursie Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej na  najlepsze prace  dok­torskie dotyczące  prob­lematyki  pracy i poli­tyki społecznej. Członek Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Publicystka w prasie branżowej.

DOI: 10.14611/minib.23.03.2017.01

Kontakt: sjaroslawska(at)gig.eu

MINIB, 2017, Vol. 23, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

 

Czytaj on-line →
Downloads: 9
Pobrano: 9