Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych

- mgr Aneta Olejniczak

Ogromne przemiany dokonujące się przez ostatnie lata w Polsce, czas ogromnej konkurencji i twardych reguł rynkowych we wszystkich branżach zmusza przedsiębiorców do efektywniejszego zarządzania marketingowego. Wyzwaniem staje się narzucone tempo jak również umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji. Przedsiębiorstwo, które zamierza umocnić lub utrzymać swoją pozycję na rynku musi stale dostosowywać się do potrzeb i wymagań konsumentów oraz do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Instytucje naukowe i badawcze starają się znaleźć swoje miejsce w gospodarce rynkowej. Wielu z nich udaje się osiągnąć wysokie przychody z prowadzonej działalności badawczej poprzez znalezienie popytu na swoje badania i usługi. Wiele instytucji szuka przedsiębiorstw prywatnych, które byłyby zainteresowane przeprowadzeniem u nich badań. Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji naukowych i badawczych powodują, że podmioty te poszukują skutecznych sposobów komunikacji z różnymi grupami zarówno z otoczenia wewnętrznego jak i zewnętrznego. W tym kontekście event marketing można uznać za innowację marketingową, która wykorzystywana przez wielkie korporacje, firmy na całym świecie bez wątpienia może być wykorzystywanym narzędziem promocji w polskich instytucjach naukowych i badawczych.

mgr Aneta Olejniczak – magister ekonomii, specjalista w zakresie marketingu, logistyki i bankowości. Jest szefem największego w Europie ogólnopolskiego projektu „Era Inżyniera”, który ma na celu popularyzację zawodu inżyniera i nauk ścisłych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kieruje działaniami public relations oraz marketingu wewnątrzorganizacyjnego Instytutu Lotnictwa. Jej zainteresowania dotyczą zarówno tematyki marketingu, jak i psychologii.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012

Czytaj on-line →
Downloads: 10
Pobrano: 10