Działania marketingowe w obszarze usług mikronizacji

- mgr inż. Barbara Sołtysik, mgr inż. Weronika Pyśniak, mgr inż. Marzena Pysz

Barbara Sołtysik W warunkach coraz silniejszej konkurencji kluczowym problemem staje się utrzymanie pozyskanych już wcześniej klientów. Ich zaufanie do dostawcy oraz systematycznie powtarzane zakupy są wyrazem efektywności podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań marketingowych. Miernikiem sukcesu staje się satysfakcja oraz lojalność nabywców. Firmy wydają mnóstwo pieniędzy, żeby zdobyć klientów, a konkurenci nieustannie próbują ich odbierać. Utracony klient oznacza nie tylko utratę kolejnego zamówienia – to strata przychodów równych wartości wszystkich produktów, które dany nabywca mógłby kupić w ciągu całego swojego życia. Do tego dochodzi koszt pozyskania nowego, zastępczego klienta. Z badań TARP wynika, że koszt pozyskania nowego klienta jest pięciokrotnie wyższy od kosztu zadowolenia klienta istniejącego (Kotler, 2006). W publikacji omówiono znaczenie relacji z klientem w odniesieniu do skutecznej strategii marketingowej. Przedstawiono wyniki badań ankiet satysfakcji klienta oraz analizy rynku z uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży usług w obszarze usług mikronizacji.

mgr inż. Barbara Sołtysik, Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, Polska – Ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w 1986 roku – specjalność: Technologia Ropy i Węgla. W roku 2002 ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie jakością wg międzynarodowych standardów”. Jest asystentem w Oddziale Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Gliwicach. Specjalność – analityka i technologia chemiczna. Obecnie jest pracownikiem Działu Komercjalizacji Badań i Promocji.

mgr inż. Weronika Pyśniak, Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, Polska – W roku 2008 ukończyła studia inżynierskie na Wydziale Matematyczno – Fizycznym Politechniki Śląskiej – specjalność: Przetwarzanie i Ochrona Informacji. W roku 2010 ukończyła studia magisterskie na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach – specjalność: Analityk finansowy. W Oddziale Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Gliwicach pracuje na stanowisku Specjalisty do Spraw Prognoz i Analiz w Dziale Komercjalizacji Badań i Promocji.

mgr inż. Marzena Pysz, Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, Polska – W roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W Oddziale Instytutu Nowych Syntez w Gliwicach pełni funkcję kierownika Działu Komercjalizacji Badań i Promocji oraz pełnomocnika do spraw gospodarki chemikaliami. Zainteresowania z obszaru ochrony środowiska.

DOI: 10.14611/minib.22.12.2016.03

Kontakt:barbara.soltysik(at)ichn.gliwice.pl, weronika.pysniak(at)ichn.gliwice.pl, marzena.pysz(at)ichn.gliwice.pl

MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 9
Pobrano: 9