Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi

- dr Piotr Mikosik


Celem artykułu jest przedstawienie i analiza czynników, które wpływają na powodzenie współpracy między nauką a biznesem. Inspiracją do napisania niniejszego artykułu były wyniki badań prowadzonych w latach 2015-2016 przez zespół naukowy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Badania te dotyczyły problemu niskiego poziomu  innowacyjności polskiej gospodarki. Ich celem było określenie barier innowacyjności wynikających z błędnej polityki państwa, działań przedsiębiorstw jak i działań podejmowanych przez instytucje naukowo-badawcze. Na bazie uzyskanych wniosków zostały przygotowane rekomendacje dotyczące możliwych rozwiązań, które mogłyby pozwolić na zmianę niekorzystnej sytuacji w zakresie poziomu polskiej innowacyjności. W niniejszym artykule zostaną omówione jedynie te wyniki badań, które dotyczyły zagadnień współpracy nauki z biznesem. Następnie w toku dalszych rozważań autora będzie podjęta próba wyjaśnienia jednej z kluczowych przyczyn niskiego poziomu współpracy obu środowisk, jaką jest trudność w komunikacji i budowaniu relacji. W podsumowaniu przedstawione są sugerowane rozwiązania, które mogłyby wesprzeć oba środowiska w nawiązaniu i rozwijaniu współpracy.

dr Piotr Mikosik, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska – nauczyciel akademicki od 18 lat, zajmuje się zarządzaniem strategicznym i rozwojem pracowników. Doświadczenie biznesowe zdobywał między innymi jako konsultant w międzynarodowej firmie doradczej IMPAC SYSTEMS oraz jako członek zarządu firmy w branży IT – Intercon. Ponadto trener zarządzania i coach posiadający międzynarodowy certyfikat ICC (International Coaching Community). Szkolił między innymi kadry kierownicze KGHM, Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, Telewizji Polskiej, przedstawicieli władz administracji publicznej w województwie warmińsko-mazurskim czy kierownictwo Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

DOI: 10.14611/minib.24.06.2017.05
Kontakt: piotr.mikosik(at)gmail.com
MINIB, 2017, Vol. 24, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

 

Czytaj on-line →
Downloads: 7
Pobrano: 7