Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych

- mgr inż. Witold Świeczak

Czym jest content marketing? Najogólniej, content marketing to technika marketingowa polegająca na tworzeniu, a następnie rozpowszechnianiu wartościowych z punktu widzenia odbiorców treści, zmierzających do pozyskania uwagi, a tym samym zaangażowaniu społeczności skupionej wokół określonej grupy docelowej. Content to treść, którą użytkownicy chcą czytać, poznawać, oglądać czy doświadczać. Z perspektywy biznesu, content jest istotną informacją prezentowaną na stronie internetowej, w aplikacji lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów cyfrowej prezentacji, której misją jest komunikacja. Dziś content marketing nie jest już czymś, co dobrze mieć. To trzeba mieć. Konieczne jest przy tym tworzenie treści na bieżąco. Nie może to być rzecz jasna zwykła treść, ale treść w przekazie rzetelna i wysokiej jakości. Ponadto musi być na tyle wartościowa, by na drodze interakcji z odbiorcą przekaz ten dostarczył mu takich korzyści, które zaspokoją jego potrzeby i oczekiwania. Istotnym aspektem w content marketingu jest także określenie grupy docelowej, do której kierowana jest treść przekazu. Pociąga to za sobą konieczność tworzenia a następnie dystrybucji takich informacji, które wprowadzą odbiorcę w obszar marki, produktu czy usługi, której jest tematem.

mgr inż. Witold Świeczak – absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej, kierunek Ochrona Środowiska. Obecnie pracuje w Instytucie Lotnictwa, w pionie marketingu na stanowisku kierownika projektu. Zajmuje się analizą rynku badawczego i sektora lotniczego. Specjalizuje się w inbound marketingu. Ponadto kieruje działaniami guerilla i ambient marketingu oraz działalnością charytatywną Instytutu Lotnictwa.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201

 

Czytaj on-line →
Downloads: 12
Pobrano: 12