nr 4/2021
 1. Badanie opinii polskich konsumentów na temat oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych na opakowaniach produktów spożywczych
  - Majcher Sylwia
 2. Motywy i bariery korzystania z elektrycznych skuterów na minuty
  - Bartkowiak Paweł, Michalak Szymon, Młodzik Maciej
 3. Zastosowanie metody design thinking w zarządzaniu doświadczeniami klientów
  - Kosicka Izabela, Prorok Michał
 4. Postrzeganie mięsa wytworzonego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów w świetle badań ankietowych
  - Bogdan Pachołek, Stanisław Popek
 5. Opinie konsumentów na temat przyczyn marnotrawienia żywności – uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne
  - Ankiel Magdalena, Samotyja Urszula
 6. Zero Identity – nowy paradygmat cyberbezpieczeństwa
  - Bradley Zehner II William, Langhorne Robert, Ronhaar Wayne
 7. Wiedza i umiejętności przedsiębiorcze w ekosystemie startupów – przypadek Gruzji
  - Abramidze Tamar, Shonia Devi, Trzmielak Dariusz

Badanie opinii polskich konsumentów na temat oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych na opakowaniach produktów spożywczych

- Majcher Sylwia

Cel: Celem tego badania jest poznanie czynników wpływających na podejmowanie decyzji o zakupie produktów z oświadczeniami zdrowotnymi i żywieniowymi przez polskich konsumentów.

Metodyka/Projekt badawczy: Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na grupie 200 polskich konsumentów żywości za pomocą metody CAWI. Dobór próby był celowy i wykorzystujący efekt „kuli śnieżnej”. Formularz ankietowy składał się z 4 części: A—oceny zdjęć przykładowych produktów z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi; B — udzielania odpowiedzi na pytania z zakresu etykietowania żywności i korzystania z oświadczeń żywieniowych; C — wyrażania opinii na temat oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych przedstawionych jako odrębne, niewidniejące na konkretnym produkcie komunikaty.

Wnioski: Postrzeganie jakości zdrowotnej … Czytaj więcej »

Motywy i bariery korzystania z elektrycznych skuterów na minuty

- Bartkowiak Paweł, Michalak Szymon, Młodzik Maciej

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach obserwuje się zmiany dotyczące różnych form transportu miejskiego, a wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań transportowych staje się priorytetem dla jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z kluczowych zmian obserwowanych na całym świecie zachodzących na rynku transportowych jest dynamiczny rozwój różnych form współdzielonej mikromobilności w miastach. Jedną z takich form jest korzystanie z elektrycznych skuterów na minuty, jednak pomimo wyraźnego wzrostu ich popularności, w literaturze przedmiotu odnaleźć można jedynie kilka opracowań dotyczących determinant korzystania z tej formy mikromobilności. Celem artykułu jest poszerzenie wiedzy na temat motywów i barier w korzystaniu przez konsumentów z elektrycznych skuterów na minuty. … Czytaj więcej »

Zastosowanie metody design thinking w zarządzaniu doświadczeniami klientów

- Kosicka Izabela, Prorok Michał

Celem artykułu jest konceptualizacja Design Thinking oraz wskazanie na zastosowanie tej metody w zarządzaniu doświadczeniami klientów (ang. customer experience management — CEM), umiejscowienie wykorzystywania metody Design Thinking w procesach zarządzania doświadczeniami klientów oraz przedstawienie jej praktycznego zastosowania na przykładzie studium przypadku przedsiębiorstwa z branży finansowej — ubezpieczyciela należności handlowych, Euler Hermes Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Niniejszy artykuł jest próbą wskazania możliwych do zastosowania elementów procesu Design Thinking i narzędzi oraz ich punktów styku z częściami składowymi procesu zarządzania doświadczeniami klientów.

Michał Prorok — PhD Student at the SGH Warsaw School of Economics and Customer Experience Manager at TEB Akademia. His Czytaj więcej »

Postrzeganie mięsa wytworzonego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów w świetle badań ankietowych

- Bogdan Pachołek, Stanisław Popek

Pomimo dynamicznego rozwoju technologii związanej z produkcją sztucznego mięsa, przed tym produktem stoi jeszcze jedno ważne wyzwanie, jakim jest akceptacja konsumentów. W literaturze przedmiotu istnieją ograniczone badania dotyczące postrzegania mięsa in vitro przez różne społeczeństwa, dlatego wiedza na temat możliwości jej akceptacji i rodzaju barier jest niewielka. Celem niniejszych badań była ocena percepcji mięsa wyprodukowanego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów. W badaniu wykorzystano ankietę jako metodę badawczą. Badanie miało charakter dobrowolny i zostało przeprowadzone na podstawie ankiety internetowej skierowanej do osób w wieku od 12 do 60+. Zastosowano procedurę ochotniczego doboru respondentów. Próba badawcza liczyła 424 respondentów … Czytaj więcej »

Opinie konsumentów na temat przyczyn marnotrawienia żywności – uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne

- Ankiel Magdalena, Samotyja Urszula

Zmniejszenie strat żywności stało się wyzwaniem na nadchodzące lata. Za marnotrawienie żywności w największym stopniu odpowiadają gospodarstwa domowe. Celem badania była ocena zachowań konsumentów na rynku żywności w kontekście identyfikacji marnotrawstwa oraz ocena opinii konsumentów w Polsce wobec przyczyn problemu marnowania żywności w gospodarstwach domowych. Badanie ilościowe przeprowadzono metodą indywidualnego bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego (N = 1145). Wyniki wykazały, że opinie polskich konsumentów na temat przyczyn marnowania żywności są zróżnicowane w zależności od uwarunkowań demograficznych i ekonomicznych. Konsumenci z najniższym wykształceniem oraz wielodzietne rodziny częściej niż pozostali konsumenci kierują się przesłankami ekonomicznymi i bardziej racjonalnie planują zakupy. Przyczyny marnotrawienia żywności mające … Czytaj więcej »

Zero Identity – nowy paradygmat cyberbezpieczeństwa

- Bradley Zehner II William, Langhorne Robert, Ronhaar Wayne

Zjawisko cyberprzestępczości rośnie w zawrotnym tempie na całym świecie. Tradycyjne metody zabezpieczania systemów cybernetycznych za pomocą złożonych haseł często zawodzą, narażając systemy komputerowe na różnorodne formy cyberprzestępczości. Cyberprzestępczość stanowi zatem coraz większy problem dla osób prywatnych, organizacji rządowych i biznesowych oraz społeczeństwa. Zero Identity to nowa technologia, która maskuje komputery, odizolowuje je w tzw. „bańkach” i tym samem ukrywa ich zawartość przed cyberprzestępcami. Zero Identity to dojrzała i sprawdzona technologia o pochodzeniu wojskowym z ponad 20-letnią historią. Cylentium, firma typu „startup” działająca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, dostosowuje technologię Zero Identity do konsumentów i organizacji cywilnych. Rosnąca akceptacja rynkowa dla technologii Zero … Czytaj więcej »

Wiedza i umiejętności przedsiębiorcze w ekosystemie startupów – przypadek Gruzji

- Abramidze Tamar, Shonia Devi, Trzmielak Dariusz

Gruzja, pomimo specyficznego i złożonego położenia geostrategicznego kraju oraz wciąż napiętego otoczenia politycznego, zróżnicowanych poglądów na rozwój gospodarczy społeczeństwa i wielu innych kwestii, zdecydowanie dąży do nadrzędnej idei narodowej: wyzwolenia spod rosyjskiej dominacji, zjednoczenia kraju oraz ukształtowania gospodarki opartego na wiedzy i integracji europejskiej. Kluczowy dla tego pomysłu jest rozwój gospodarczy, który z kolei zależy po części od innowacji. Tempo i skalę innowacji kształtują przede wszystkim osiągnięcia naukowo-badawcze i przedsiębiorcze. Dynamiczny rozwój gospodarczy wymaga zatem od uczelni zwiększania przedsiębiorczości i inicjowania zmian w obszarach nauki, rozwoju technologii oraz wspierania start-upów nowych technologii pod względem gospodarczym i społecznym. W tym artykule … Czytaj więcej »