nr 3/2020
 1. Możliwości promocji marki poprzez lifestylowe sportowe aplikacje mobilne
  - Jasiulewicz Anna, Waśkowski Zygmunt
 2. Grupy na Facebooku jako narzędzie marketingowe
  - Lupa-Wójcik Iwona
 3. Komunikacja marketingowa w internecie polskich muzeów narodowych oraz wybranych muzeów europejskich – analiza porównawcza
  - Śmiałowicz Katarzyna
 4. Modelowe ujęcia audytu marketingu
  - Hadrian Piotr
 5. Kampanie Google Ads w promocyjnej działalności teatrów
  - Szymański Grzegorz

Możliwości promocji marki poprzez lifestylowe sportowe aplikacje mobilne

- Jasiulewicz Anna, Waśkowski Zygmunt

Głównym celem artykułu jest prezentacja autorskiego modelu wykorzystania aplikacji mobilnych na rynku sportowym jako narzędzia promocji marek. Proponowany model zawiera m.in. klasyfikację typów lifestylowych sportowych aplikacji mobilnych wykorzystywanych przez firmy do celów promocji marki oraz wskazuje sposoby, za pomocą których firmy mogą dotrzeć do użytkowników urządzeń mobilnych. W modelu zidentyfikowano możliwe korzyści, jakie aplikacje mogą zapewnić przedsiębiorstwom, oraz potencjalne korzyści związane z obecnością marek w aplikacji dla jej użytkownika. Realizacji tak postawionego celu posłużyły badania przeprowadzone wśród biegaczy na temat obecności marek w sportowych aplikacjach mobilnych (n = 2434 kwestionariusze). Wyniki badań wskazują, że obecność marek komercyjnych w aplikacji jest … Czytaj więcej »

Grupy na Facebooku jako narzędzie marketingowe

- Lupa-Wójcik Iwona

Celem artykułu było określenie możliwości wykorzystania grup na Facebooku jako narzędzia marketingowego. Do realizacji celów badawczych autor zastosował ankietę. Kwestionariusz ankiety został skierowany do kobiet w Polsce planujących ślub lub tych, które są krótko po ślubie. Do jego dystrybucji wykorzystano reklamę na Facebooku. Na przykładzie branży ślubnej stwierdzono, że treści publikowane w tego rodzaju grupach mają duży zasięg i generują relatywnie duże zaangażowanie ich uczestników. Członkowie grup ślubnych na Facebooku w swoich decyzjach zakupowych dotyczących planowanego ślubu często biorą pod uwagę rekomendacje, które znajdą w tych grupach. Firmy często to wykorzystują, stosując marketing szeptany w tych grupach lub promocję bezpośrednią. … Czytaj więcej »

Komunikacja marketingowa w internecie polskich muzeów narodowych oraz wybranych muzeów europejskich – analiza porównawcza

- Śmiałowicz Katarzyna

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy porównawczej komunikacji marketingowej w Internecie trzech muzeów narodowych w Polsce oraz trzech wybranych muzeów w miastach europejskich. Komunikacja marketingowa wybranych muzeów w Internecie została porównana w trzech kategoriach: funkcjonalność i responsywność stron internetowych — w tej kategorii wykorzystano metodę wędrówki poznawczej; promocja w Internecie — w tej kategorii w celu uzyskania informacji na temat wykorzystywanych form promocji w Internecie rozesłano pocztą elektroniczną kwestionariusze ankiet do osób odpowiedzialnych za komunikację marketingową w wybranych muzeach, a następnie wyniki badania zostały poddane analizie porównawczej; marketing w mediach społecznościowych — w celu określenia, w jaki sposób wybrane muzea … Czytaj więcej »

Modelowe ujęcia audytu marketingu

- Hadrian Piotr

Artykuł jest poświęcony problematyce kontroli marketingu, a jego bezpośrednim celem jest refleksja naukowa dotycząca modelowego przedstawienia audytu marketingu — jednego z narzędzi strategicznej kontroli marketingu. W artykule zaprezentowano omawiane w literaturze marketingowej poglądy dotyczące audytu marketingu, które można potraktować jako jego modele o charakterze koncepcyjnym, strukturalnym czy procesowym. Propozycje te nie miały jednak na tyle istotnego znaczenia, by audyt stał się powszechnie wykorzystywanym narzędziem kontroli marketingu. Dlatego przedstawiono zarys autorskiego modelu audytu marketingu (w ujęciu koncepcyjnym i semantycznym), który dzięki uściśleniu strategicznej istoty tego narzędzia kontroli może stanowić stymulantę jego upowszechnienia w praktyce zarządzania marketingiem. Model koncepcyjny przedstawia w formach … Czytaj więcej »

Kampanie Google Ads w promocyjnej działalności teatrów

- Szymański Grzegorz

Mimo że współcześnie tempo życia jest bardzo duże, a młodzież czas wolny spędza wśród aplikacji i urządzeń elektronicznych, to jednak spektakle teatralne cieszą się stosunkowo dużą popularnością. Teatry, aby dotrzeć do młodzieży, powinny wykorzystywać narzędzia internetowe jako podstawowe formy reklamy. Jedną z popularniejszych form e-marketingu są działania w wyszukiwarkach internetowych SEM. Postawione pytanie badawcze miało postać: czy teatry reklamują się w płatnych wynikach wyszukiwania w formie paid search? Aby odpowiedzieć na postawione pytanie, dokonano analizy wyników wyszukiwania w Google z uwzględnieniem reklam AdWords wśród polskich teatrów dla popularnych słów kluczowych. Analizując uzyskane wyniki, można odpowiedzieć, że teatry zdecydowanie nie wykorzystują … Czytaj więcej »