nr 2/2021
 1. Rozpoznawalność technologii rozszerzonej rzeczywistości w aplikacjach mobilnych przez ich użytkowników
  - Skubis M.
 2. Opakowanie jako determinant zakupu na rynku suplementów diety w Polsce
  - Ankiel Magdalena, Majewska Paulina, Urbaniak Maciej
 3. Rozwój przekrojowych kompetencji studentów poprzez promowanie wiedzy i umiejętności medycznej
  - Borova Tetyana, Petrenko Viktoriia, Pyvovarov Vasyl, Ved Tetiana
 4. Ocena wybranych działań wizerunkowych online realizowanych przez Polskie uczelnie
  - Marzęda Agnieszka, Tworzydło Dariusz
 5. Męska elegancja XXI wieku wśród Polskich galantów i dandysów
  - Lesznik Dawid, Maciejewski Grzegorz
 6. Marketing, start-upy i innowacje: ramy dla zrozumienia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w turystyce (na przykładzie gruzińskiego sektora turystycznego i rosyjskich start-upów)
  - Shonia Devi, Skoneczna Magdalena, Trzmielak Dariusz

Rozpoznawalność technologii rozszerzonej rzeczywistości w aplikacjach mobilnych przez ich użytkowników

- Skubis M.

Rozszerzona rzeczywistość (AR, augmented reality) staje się coraz popularniejszą technologią, która znajduje swoje zastosowanie w wielu dziedzinach. Szczególne perspektywy jej rozwoju wiążą się z upowszechnieniem opartych właśnie na AR aplikacjach na wykorzystywanych szeroko urządzeniach mobilnych. By móc ukierunkować powstające badania dotyczące tej dziedziny, niezbędne jest rozeznanie poziomu znajomości tej technologii przez potencjalnych konsumentów. Celem niniejszej pracy jest określenie poziomu rozpoznawalności rozszerzonej rzeczywistości w aplikacjach mobilnych przez ich potencjalnych użytkowników wraz z próbą określenia czy możliwe jest określenie profilu osoby charakteryzującej się większym poziomem znajomości AR. W pracy zaprezentowane zostały wyniki autorskiego badania wykonanego metodą wiosną 2020 roku. Przeprowadzona analiza statystyczna … Czytaj więcej »

Opakowanie jako determinant zakupu na rynku suplementów diety w Polsce

- Ankiel Magdalena, Majewska Paulina, Urbaniak Maciej

Opakowania jednostkowe są nieodłącznym elementem produktów takich jak suplementy diety, bez których nie byłoby możliwe wprowadzanie na rynek suplementów. Opakowania suplementów diety powinny pełnić liczne, zazębiające się funkcje, do których należą: ochronna, transportowa, informacyjna oraz funkcjonalna, ekologiczna i marketingowa. Jedną z priorytetowych funkcji opakowań suplementów diety jest funkcja informacyjna. W dobie rozwoju sklepów internetowych i sklepów samoobsługowych (w tym aptek) opakowanie jest jednym z kluczowych źródeł informacji o cechach i właściwościach suplementu diety, a poprzez swój wizerunek staje się wizerunkiem marki twórca i nośnik informacji promocyjnej. Wobec powyższego zasadne jest ustalenie, czy i w jakim stopniu opakowanie jednostkowe suplementu diety … Czytaj więcej »

Rozwój przekrojowych kompetencji studentów poprzez promowanie wiedzy i umiejętności medycznej

- Borova Tetyana, Petrenko Viktoriia, Pyvovarov Vasyl, Ved Tetiana

Założenie, że kompetencje przekrojowe są coraz bardziej potrzebne, aby stawić czoła wyzwaniom stale zmieniającego się świata, dało początek pracom badającym rozwój kompetencji przekrojowych (TVC) studentów podczas ich studiów. Podejście to przemawia za osadzaniem w programach nauczania kompetencji przekrojowych, a także kompetencji zdrowotnych i kompetencji przedmiotowych. Przedstawione tu minibadanie jako pierwsze zakłada logiczny model integracji kompetencji przekrojowych w programach nauczania uczelni, uzupełniony o model jakościowy obejmujący 6 czynników związanych z kompetencjami przekrojowymi. Wykorzystane narzędzia do przekrojowej oceny kompetencji i samooceny zostały zastosowane w pilotażowym badaniu ankietowym małej grupy studentów wydziału zarządzania na lokalnym uniwersytecie. Ogólnie rzecz biorąc, odkrycia potwierdzają twierdzenie, że … Czytaj więcej »

Ocena wybranych działań wizerunkowych online realizowanych przez Polskie uczelnie

- Marzęda Agnieszka, Tworzydło Dariusz

Celem artykułu jest wskazanie narzędzi internetowych używanych przez polskie uczelnie oraz stopnia ich wykorzystania w działaniach wizerunkowych, komunikacyjnych i marketingowych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz desk research zestawiono, a następnie porównano wybrane działania wizerunkowe online prowadzone przez uczelnie uznane w rankingu Perspektyw za najlepsze w Polsce. Aby pokazać wyraźną różnicę w trendach, analizę wzbogacono o najlepsze uczelnie na świecie wyselekcjonowane na podstawie rankingu Webometrics. Narzędzia internetowe wskazane w artykule zostały poddane ocenie w zakresie ich wpływu na pozycję, jaką wybrane podmioty zajmują na rynku edukacyjnym.

Agnieszka Marzęda — PhD, is an Assistant Professor at the Department of Journalism, Information Czytaj więcej »

Męska elegancja XXI wieku wśród Polskich galantów i dandysów

- Lesznik Dawid, Maciejewski Grzegorz

Dandyzm był kwitnącym ruchem filozoficznym i społecznym wśród eleganckich mężczyzn XIX wieku. W literaturze przedmiotu istnieje przekonanie, że w XX wieku trend dandysa zaczął stopniowo zanikać, podczas gdy w nowym tysiącleciu de facto już go nie ma, a w najlepszym razie istnieje, ale jako cień samego siebie. W badaniach prowadzonych przez autorów wśród polskich mężczyzn preferujących elegancki ubiór, podjęto próbę zbadania ich zachowań na rynku odzieży, aby stworzyć przybliżony obraz segmentu rynku, a jednocześnie zidentyfikować cechy współczesnych dandysów i ich ewentualnych powiązań ze stylem metro. Wyniki wskazują, że dandyzm (przynajmniej w opinii badanych) jest wciąż żywą i dobrze prosperującą społecznością … Czytaj więcej »

Marketing, start-upy i innowacje: ramy dla zrozumienia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w turystyce (na przykładzie gruzińskiego sektora turystycznego i rosyjskich start-upów)

- Shonia Devi, Skoneczna Magdalena, Trzmielak Dariusz

Branża podróżnicza i turystyczna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. W przypadku krajów takich jak Gruzja, gdzie turystyka jest priorytetową gałęzią gospodarki, jej innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju tego sektora. Innowacyjność w turystyce nabrała szczegónego znaczenia w realiach po okresie pandemii. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w branży turystycznej (w szczególności aplikacji i stron internetowych). Następnie przedstawiono rozważania na przykładzie Gruzji, nakreślając działania państwa mające na celu wspieranie innowacji IT w turystyce, a także pewne dotychczasowe umiarkowane sukcesy w tym zakresie. W kolejnej części artykułu przedstawiono rosyjskie start-upy z sektora turystycznego … Czytaj więcej »