Badanie wstępne nad przeciążeniem informacyjnym w wyniku wyszukiwania informacji oraz śledzenia informacji

- Tingting He

Głównym celem tego badania jest sprawdzenie, czy dwa rodzaje przeciążenia informacyjnego są różne: przeciążenie informacjami w wyniku wyszukiwania potrzebnych informacji i przeciążenie informacyjne wynikające ze śledzenia wszystkich informacji, które ktoś musi śledzić. Te dwa typy przeciążenia informacyjnego są nazywane „przeciążenie informacją wyszukiwaną” i „przeciążenie informacją śledzoną”, co odpowiada pojęciom wyszukiwania informacji i śledzenia informacji. Posługując się danymi z ankiety przeprowadzonej na próbie 1600 respondentów z 50 stanów w Stanach Zjednoczonych, w badaniu zidentyfikowano dwie pozycje odnoszące się do przeciążenia informacją wyszukiwaną oraz przeciążenia informacją śledzoną i przeprowadzono analizę uwzględniającą korelację i regresję logistyczną z obydwiema pozycjami oddzielnie jako zmiennymi zależnymi, a także innymi pozycjami dotyczącymi działań konsumentów, uwzględniając informacje jako niezależne zmienne. Wyniki różnych analiz sugerują, że przeciążenie informacją wyszukiwaną i przeciążenie informacją śledzoną są odmienne, szczególnie pod względem sposobu, w jaki wiążą się z różnymi zmiennymi działań konsumenckich dotyczących informacji, dlatego też jako badanie wstępne wskazują, że możemy odseparować dwa rodzaje przeciążenia informacyjnego w naszych przyszłych badaniach.

Tingting He, PhD, Assistant Professor of Marketing at Governors State University in Illinois, United States — PhD in Marketing from Washington University in St Louis and MPhil in Marketing from the University of Manchester. She focuses on both quantitative modeling research and consumer behavioral research in marketing and published in various journals before.

DOI: 10.2478/minib-2020-0024
Kontakt: the@govst.edu
MINIB, 2020, Vol. 38, Issue 4

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 5
Pobrano: 5