Badanie opinii polskich konsumentów na temat oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych na opakowaniach produktów spożywczych

- Sylwia Majcher

Cel: Celem tego badania jest poznanie czynników wpływających na podejmowanie decyzji o zakupie produktów z oświadczeniami zdrowotnymi i żywieniowymi przez polskich konsumentów.

Metodyka/Projekt badawczy: Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na grupie 200 polskich konsumentów żywości za pomocą metody CAWI. Dobór próby był celowy i wykorzystujący efekt „kuli śnieżnej”. Formularz ankietowy składał się z 4 części: A—oceny zdjęć przykładowych produktów z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi; B — udzielania odpowiedzi na pytania z zakresu etykietowania żywności i korzystania z oświadczeń żywieniowych; C — wyrażania opinii na temat oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych przedstawionych jako odrębne, niewidniejące na konkretnym produkcie komunikaty.

Wnioski: Postrzeganie jakości zdrowotnej i odżywczej produktów opatrzonych oświadczeniami zdrowotnymi i żywieniowymi jest mocno zależne od postaw konsumenta wobec danego rodzaju żywności. Obecność oświadczeń wydaje się mieć neutralny wpływ na postrzeganie walorów smakowych produktów kojarzonych ze zdrowym odżywianiem, lecz negatywny w przypadku produktów uchodzących za niezdrowe.
Pomimo dużego zainteresowania informacjami zawartymi na etykietach produktów żywnościowych i zdrowego odżywiania polscy konsumenci wciąż wykazują niską znajomość oświadczeń. Jednocześnie wydają się oni być sceptycznie nastawieni do wiarygodności widniejących na opakowaniach komunikatów związanych ze zdrowiem i składnikami odżywczymi, co nie jest skorelowane z poziomem ich wiedzy na ten temat. Obecność oświadczeń nie jest decydująca dla konsumentów w kwestii podejmowania decyzji zakupowej, a oświadczenia są dla nich mniej istotne niż termin przydatności do spożycia czy cena produktu. Oświadczenia nie sprawiają także, że produkt jest postrzegany przez konsumentów jako mniej kaloryczny.

Praktyczne zalecenia: Chcąc spełnić oczekiwania współczesnych konsumentów producenci żywności powinni rozważyć umieszczanie na etykietach obu typów oświadczeń, a także podejmować inne działania promocyjnych, które zwrócą uwagę konsumentów na walory zdrowotne i odżywcze ich produktów. Z uwagi na fakt, iż wysoki poziom wiedzy i zainteresowania zdrowym odżywianiem nie przekładają się na lepszą znajomość oświadczeń konieczne jest podnoszenie świadomości konsumentów z zakresu prawa żywnościowego poprzez ułatwienie im dostępu do tego rodzaju wiedzy. Ze względu na panujący wśród konsumentów sceptycyzm wobec komunikatów związanych ze zdrowiem i wartością odżywczą producenci żywności powinni zadbać o jak największą zgodność informacji podawanych na etykietach swoich produktów.

Oryginalność badania: Jest to jedno z niewielu badań przeprowadzonych na polskich konsumentach żywności, które sprawdza jak oświadczenia zdrowotne i żywieniowe wpływają na postrzeganie oraz intencje zakupowe opatrzonych nimi produktów spożywczych.

Sylwia Majcher, MA — She holds a master’s degree from the Poznań University of Economics and Business in the field of management with a specialization in trade and marketing. Interests: marketing of food products, dietetics, consumer protection, consumer ethics in the food market, organic food.

DOI: 10.2478/minib-2021-0018
Kontakt: majcher.sylwia1@gmail.com
MINIB, 2021, Vol. 42, Issue 4

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →