Badanie modelu dojrzałości procesu jako paradygmatu doskonalenia procesu reklamowego

- dr. Daniel Adrian Doss, dr. Russ Henley, Qiuqi Hong, Trey Pickett

Niniejszy artykuł poświęcony jest badaniu wariantu modelu Capability Maturity Model integrated (CMMi) z perspektywy doskonalenia procesu reklamowego. Populacja i próba zostały pozyskane z narodowego zasobu amerykańskich organizacji marketingowych. Z zastosowaniem ANOVA, poziomu istotności 0.05 oraz stratyfikacji organizacji usług marketingowych, badanie wykazało statystycznie istotną różnicę (F(1, 304) = 4.03; p = 0.04; ω2 = 0.00) w odniesieniu do hipotezy reprezentującej twierdzenie, że procesy były sporadyczne, chaotyczne i nieprzygotowane. To twierdzenie odpowiada pierwszemu poziomowi dojrzałości badanego schematu dojrzałości procesu. W odniesieniu do danych na skali Likerta reprezentujących pierwszy poziom dojrzałości, analiza kolejnych średnich wykazała, że zarówno firmy dostarczające usługi marketingowe (M = 2.99) jak też firmy zajmujące się marketingiem produktu (M = 2.74) wskazywały na neutralność w odniesieniu do tego czy procesy były uważane za sporadyczne, chaotyczne i nieprzygotowane. Zatem, respondenci nie dostrzegli dowodów na pierwszy poziom dojrzałości w badanych układach pracy. Przyszłe analizy mogą zbadać inne stratyfikacje firm marketingowych (n.p. dla zysku kontra non-profit; narodowe kontra międzynarodowe; i tak dalej) w celu lepszego zbadania proponowanego modelu dojrzałości reklamowej.

dr. Daniel Adrian Doss, University of West Alabama, Stany Zjednoczone – adiunkt na University of West Alabama. Posiada tytuł Ph.D. z Jackson State University. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na obszarach obliczeń komputerowych, administracji biznesowej, systemów informacyjnych, marketingu, bezpieczeństwa i technologii.

dr. Russ Henley, University of West Alabama, Stany Zjednoczone – adiunkt na University of West Alabama. Posiada tytuł Ph.D. z University of Alabama. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na obszarach administracji biznesowej i marketingu.

Qiuqi Hong, MBA, Guangzhou College of Technology and Business, International Educational College, Guangdzu, Guangdong, Chiny – instruktor na Guangzhou College of Technology and Business. Posiada MBA z University of West Alabama. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na obszarach administracji biznesowej i marketingu.

Trey Pickett, MBA, University of West Alabama, Stany Zjednoczone – absolwent University of West Alabama gdzie zdobył dyplom MBA. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na obszarach księgowości i marketingu.

DOI: 10.2478/minib-2019-0019
Kontakt: adoss(at)uwa.edu, rhenley(at)uwa.edu, hongqiuqi(at)gzgs.org.cn, pickettc3946(at)uwa.edu
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 4
Pobrano: 4