The application of CRM type systems in scientific marketing – prospects for effective cooperation of science and industry

Scientific marketing is an area which supports cooperation between science and industry. In some countries this kind of cooperation is already quite advanced, while in others, like Poland, it has only started developing. However, a lot can be done to improve the flow of information and technology from Polish science to Polish industry and the other way round, as well as to inspire new scientific research with demand on the national and foreign market (export of services). Insufficient cooperation results above all from the lack of mutual understanding of the manner of functioning. Scientific units hardly ever have independent marketing … Czytaj więcej »

Zastosowanie systemów typu CRM w marketingu naukowym – perspektywy efektywnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem

Artykuł poświęcony jest marketingowi naukowemu i perspektywom jego efektywnego rozwoju dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu CRM, który zarządza relacjami z klientem. Na wstępie przedstawiono definicje i informacje na temat marketingu naukowego a następnie omówiono system CRM. Pod koniec zwrócono uwagę na możliwość zastosowania systemu CRM w marketingu naukowym.

dr Monika Pietrzyk – jest obecnie na stażu naukowym na Free University Berlin. Autorka artykułów i referatów w dziedzinie fizyki teoretycznej (optyka nieliniowa), ma również doświadczenie w symulacjach numerycznych (np. rozwiązania równań różniczkowych cząstkowych), włączając w to programowanie równoległe. Odbyła staże zagraniczne w wielu ośrodkach naukowych w Europie (Warsaw University of Technology, IPPT Czytaj więcej »