Zarządzanie wizerunkiem z wykorzystaniem komunikacji wirtualnej w sytuacjach kryzysowych na przykładzie grupy kapitałowej CD PROJEKT

Zarządzanie wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych jest jedną z najważniejszych funkcji nie tylko zespołu odpowiedzialnego za marketing, ale również menedżerów i osób strategicznych. Powszechność internetu sprawia, że kryzysy rozszerzają się szybciej niż jeszcze kilka lat temu, dlatego istotne jest, aby równie skutecznie je hamować właśnie przy pomocy komunikacji wirtualnej. W artykule zawarto teoretyczne podstawy z zakresu zarządzania wizerunkiem oraz zdefiniowano pojęcie kryzysu, jego źródła i fazy. W części empirycznej został przedstawiony profil badanego podmiotu oraz wybrane przykłady sytuacji kryzysowych w których się on znalazł. W pracy zostały opisane rozwiązania i strategie, jakie podjęła spółka w celu minimalizacji efektów kryzysu, głównie strat … Czytaj więcej »

Image management with the use of virtual communication in crisis situations based on the example of the CD Projekt capital group

Image management in crisis situations is one of the most important functions, not only for a company’s team responsible for marketing, but also for its executives and strategists. Given today’s ubiquity of the Internet, crises spread faster than just a few years ago, making it important to halt them effectively with the help of virtual communication. This article first considers the theoretical fundamentals in the field of image management, defining the concept of crisis, its sources and phases. Next, the empirical part presents a profile of the company under consideration, CD Projekt, examining selected examples of the crisis situations in … Czytaj więcej »