Social media as an effective tool for creating and building an employer brand

Social media can be an effective tool for creating and building an effective image of an organisation as a trustworthy employer both inside and outside the company.
The author has examined the use of social marketing channels by academic institutions. She asked about the role of this communication tool, undertaking the challenge to use social media as a tool for cross-marketing, employer experience of branding through social media. She has also examined employers’ knowledge of what and on which channels employees and „ambassadors” post about their company. Overwhelmingly, the response was obtained „no”, which shows that social media are a … Czytaj więcej »

Zastosowanie mediów społecznościowych przez pracodawców w ich działaniach marketingowych

Media społecznościowe mogą być skutecznym narzędziem kreowania i efektywnego budowania wizerunku organizacji jako godnego zaufania pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firmy. Autorka przeprowadziła analizę wykorzystania kanałów marketingu społecznościowego przez instytucje naukowe. Postawiła pytania dotyczące roli tego narzędzia komunikacji, podejmowania wyzwanie użycia mediów społecznościowych jako narzędzia w cross – marketingu, doświadczenia w kreowaniu marki pracodawcy poprzez media społecznościowe. Zbadała także wiedzę pracodawców na temat, co i na jakich kanałach pracownicy oraz „ambasadorzy” zamieszczają o swojej firmie. W przeważającej mierze otrzymywano odpowiedź „nie”, co pokazuje, że media społecznościowe są narzędziem używanym tylko czasem lub wcale.

doc. Iris Kaiser, Europäische Medien- und Business-Akademie, Czytaj więcej »