Zrozumienie czynników wpływających na intencje zakupowe konsumentów w Internecie za pośrednictwem aplikacji mobilnej: postrzegana łatwość użytkowania, postrzegana użyteczność, jakość systemu, jakość informacji oraz jakość usług

Rozwój technologii w znaczący sposób wpłynął na zachowanie konsumentów, którzy zamierzają dokonać zakupu online za pośrednictwem aplikacji mobilnej, opracowanej przez firmę zajmującą się handlem elektronicznym w celu lepszej obsługi i świadczenia lepszych usług dla konsumentów, zwłaszcza gdy Internet połączył ludzi za pośrednictwem smartfonów. Niewielki wzrost w dokonywaniu zakupów online za pośrednictwem aplikacji mobilnej, który nie idzie w parze ze wzrostem liczby użytkowników telefonów komórkowych w Indonezji i Singapurze, dostarczy tego badania w celu oceny i potwierdzenia wpływu łatwości użytkowania, użyteczności, jakości systemu, jakości informacji i jakości usług na zachowanie konsumentów w zakresie zamiaru zakupu online za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dane … Czytaj więcej »

Understanding factors influencing consumers online purchase intention via mobile app: perceived ease of use, perceived usefulness, system quality, information quality, and service quality

The development of technology has been significantly give the implication towards consumer’s behaviour in having the online purchase intention via mobile app that has been developed by the e-commerce company to serve better and deliver a better service to the consumers; especially when internet has connected people through their smartphones. The insignificant growth in doing the online purchase via mobile app which does not go along with the growth of internet mobile users in Indonesia and Singapore will deliver this study in order to evaluate and validate the implication of ease of use, usefulness, system quality, information quality, and service … Czytaj więcej »