Zrozumienie czynników wpływających na intencje zakupowe konsumentów w Internecie za pośrednictwem aplikacji mobilnej: postrzegana łatwość użytkowania, postrzegana użyteczność, jakość systemu, jakość informacji oraz jakość usług

- Markun Hanjaya, S.T., Kenny, S.Kom., Freddy Gunawan, S.S., S.E.

Rozwój technologii w znaczący sposób wpłynął na zachowanie konsumentów, którzy zamierzają dokonać zakupu online za pośrednictwem aplikacji mobilnej, opracowanej przez firmę zajmującą się handlem elektronicznym w celu lepszej obsługi i świadczenia lepszych usług dla konsumentów, zwłaszcza gdy Internet połączył ludzi za pośrednictwem smartfonów. Niewielki wzrost w dokonywaniu zakupów online za pośrednictwem aplikacji mobilnej, który nie idzie w parze ze wzrostem liczby użytkowników telefonów komórkowych w Indonezji i Singapurze, dostarczy tego badania w celu oceny i potwierdzenia wpływu łatwości użytkowania, użyteczności, jakości systemu, jakości informacji i jakości usług na zachowanie konsumentów w zakresie zamiaru zakupu online za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dane zebrano w ramach badania, rozsyłając 100 kwestionariuszy losowo do respondentów, którzy mieli doświadczenie w dokonywaniu zakupów online za pomocą aplikacji mobilnej w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Indonezji i Singapurze. Metodologia badania polega na podejściu ilościowym, uwzględniającym związek pomiędzy zmiennymi niezależnymi i zmiennymi zależnymi. Badanie to wykazało, że użyteczność i jakość informacji znacząco wpływają na zamiar zakupu online poprzez aplikację mobilną w Indonezji, podczas gdy w Singapurze łatwość użytkowania, użyteczność i jakość usług znacząco wpływają na zamiar zakupu online poprzez aplikację mobilną.

Markun Hanjaya, S.T., Bina Nusantara University, Management Department, Dżakarta, Indonezja – ukończył studia inżynierskie na Wydziale Nauki i Technologii na Uniwersytecie Pelita Harapan. Obecnie pełni funkcję kierownika produkcji w przedsiębiorstwie produkującym opakowania z tworzyw sztucznych w Indonezji. Jego praca koncentruje się na planowaniu i rozwijaniu efektywności i wydajności systemu.

Kenny, S.Kom., Bina Nusantara University, Management Department, Dżakarta, Indonezja – ukończył studia na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Bina Nusantara. Obecnie pracuje jako SEM Manager / Digital Media Specialist w Rakuten Asia w Singapurze. Jego główne zainteresowania to marketing cyfrowy, organiczny, mobilny i społecznościowy.

Freddy Gunawan, S.S., S.E., Bina Nusantara University, Management Department, Dżakarta, Indonezja – ukończył studia na Wydziale Filologicznym Universitas Sumatera Utara oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Metodystów Indonezji. Obecnie jest dyrektorem handlowym w East Timor Trading, LDA w Timorze Wschodnim. Jego życie zawodowe jest związane ze sprzedażą i marketingiem, a głównym obszarem jego zainteresowań zawodowych jest opracowywanie strategii rozwoju biznesu.

DOI: 10.2478/minib-2019-0026
Kontakt: markun.hanjaya(at)gmail.com, kennywijaya92(at)gmail.com, freddy.gunawan.network(at)gmail.com
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 166
Pobrano: 166