Znaczenie kontaktów bezpośrednich w budowaniu relacji z kandydatami na studia

- dr Dobrosława Mruk-Tomczak

W drugiej dekadzie XXI wieku absolwenci szkół średnich – kandydaci na studia, należą już do kolejnego pokolenia, zwanego pokoleniem „Z”. To pokolenie zostało wychowane w świecie wirtualnym. Stały i nieograniczony dostęp do Internetu powoduje, że stanowi on najważniejszy kanał komunikacji oraz źródło informacji o otaczającym ich świecie. Doceniając znaczenie nowoczesnych technologii i ich roli w budowaniu relacji z kandydatami na studia, nie można zapomnieć o znaczeniu kontaktów bezpośrednich. Stając przed wyborem uczelni wyższej, który to wybór w znacznym stopniu może zdeterminować rodzaj przyszłej pracy zawodowej, komunikacja w świecie wirtualnym, choć niezbędna, okazuje się niewystarczająca. Spotkania z kandydatami na uczelniach lub w szkołach średnich, prowadzenie wykładów dla uczniów przez nauczycieli akademickich, spotkania ze studentami lub inne formy kontaktów bezpośrednich, to nadal istotne elementy nawiązywania i budowania relacji z potencjalnymi kandydatami na studia. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia spotkań bezpośrednich w nawiązywaniu i budowaniu relacji między uczelnią wyższą, a potencjalnymi kandydatami na studia. Dla zrealizowania postawionego celu przeprowadzono badania ilościowe wśród grupy uczniów szkół licealnych, techniką ankiety audytoryjnej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w kontekście poszukiwania informacji o ofercie szkół wyższych, młodzież licealna oczekuje spotkań bezpośrednich. Szczególne zainteresowanie wzbudzają wizyty na uczelniach, podczas których młodzież będzie miała możliwość wzięcia udziału w różnorodnych aktywnościach. Ważnym elementem budowania relacji bezpośrednich okazały się kontakty ze studentami danej uczuleni, których, jak pokazały wyniki badań, warto częściej włączać w działania komunikacyjne szkół wyższych.

dr Dobrosława Mruk-Tomczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu, Polska – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Marketingu Produktu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek zespołu w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej pt.: „Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo UEP” zrealizowanego na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek zespołu w projekcie realizowanym w ramach zadania 5 Programu Wieloletniego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2016-2020 pn. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Zarówno wieloletnie doświadczenie biznesowe, jak i zainteresowania naukowe skupiają się wokół szeroko rozumianego marketingu, komunikacji w biznesie czy zarządzania produktem na różnych rynkach. W pracy dydaktycznej wykorzystuje własną wiedzę praktyczną, realizując zajęcia ze studentami w obszarze komunikacji marketingowej, promocji, zarządzania i oceny produktu, zarządzania marką, komunikacji w biznesie, pozostając nadal w kontakcie z wieloma przedsiębiorstwami. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego „Idea marketing & design” działającego przy Katedrze Marketingu Produktu.

DOI: 10.2478/minib-2019-0004
Kontakt: d.mruk-tomczak(at)ue.poznan.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 86
Pobrano: 86