Zastosowanie systemów typu CRM w marketingu naukowym – perspektywy efektywnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem

- dr Monika Pietrzyk, mgr inż. Piotr Winiarski

Artykuł poświęcony jest marketingowi naukowemu i perspektywom jego efektywnego rozwoju dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu CRM, który zarządza relacjami z klientem. Na wstępie przedstawiono definicje i informacje na temat marketingu naukowego a następnie omówiono system CRM. Pod koniec zwrócono uwagę na możliwość zastosowania systemu CRM w marketingu naukowym.

dr Monika Pietrzyk – jest obecnie na stażu naukowym na Free University Berlin. Autorka artykułów i referatów w dziedzinie fizyki teoretycznej (optyka nieliniowa), ma również doświadczenie w symulacjach numerycznych (np. rozwiązania równań różniczkowych cząstkowych), włączając w to programowanie równoległe. Odbyła staże zagraniczne w wielu ośrodkach naukowych w Europie (Warsaw University of Technology, IPPT PAN, National Quantum Information Centre of Gdansk, ICTP in Trieste, Jena University, University of Edinburgh, Heriot-Watt University of Edinburgh, University of Kaiserslautern, University of Vigo). Od 2001 współpracuje z Poland Germany Consult WINIARSKI w dziedzinie marketingu naukowego, a w szczególności interesuje się możliwością zastosowania systemu CRM w celu usprawnienia współpracy pomiędzy nauką a przemysłem, zwłaszcza jeżeli chodzi o polski rynek.

mgr inż. Piotr Winiarski – jest właścicielem Poland Business Center Berlin. Jako firma rodzinna Poland Germany Consult Winiarski od ponad 14 lat wspiera firmy polskie w pozyskiwaniu kontaktów w Niemczech i innych krajach. Studiując na uczelniach w Berlinie Zachodnim uzyskał wykształcenie pozwalające wykonywać zawód inżyniera sprzedaży. Wcześniej ukończył wydział Mechaniczno-Energetyczny na Politechnice Wrocławskiej oraz wydział Organizacji i Zarządzania Przemysłem na Politechnice Gdańskiej. Zainteresowania autora skupiają się na zagadnieniach związanych z MSP i narzędziami wspomagania sprzedaży, eksportu jakim może być CRM. Od 2 lat interesuje się możliwościami intensyfikowania współpracy pomiędzy przemysłem i nauką, wykorzystując dotychczasowe doświadczenia w pracy z MSP. Jest vice przewodniczącym Stowarzyszenia Inżynierów Polskich T.z. w Niemczech. W 2011 został wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową NOT.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201

Czytaj on-line →
Downloads: 218
Pobrano: 218