Zastosowanie crowdsourcingu w projektach badawczych

- mgr Katarzyna Lisek

Zjawisko crowdsourcingu – włączania tłumu w działania organizacji za pomocą nowych mediów (Estelles – Arolas, Gonzales – Lordon – de – Guevara, 2012) – zdobywa coraz większe zainteresowanie wśród zespołów badawczych. Z powodzeniem jest stosowany przez największe ośrodki naukowe zarówno w naukach przyrodniczych jak i humanistycznych. Poniższy artykuł ma na celu porównanie różnych strategii zastosowania tego fenomenu do tworzenia i rozpowszechniania wiedzy. Eksploracyjnej obserwacji poddano 40 projektów crowdsourcingowych. Ich opis oparto na analizie desk research stron internetowych, aplikacji i innych źródeł internetowych. Na podstawie zmiennych opisujących zlecane zadanie, charakter tłumu, wbudowane w proces motywatory oraz sposób udzielania odpowiedzi, stworzono empirycznie zakorzenioną klasyfikację opisywanych projektów. Jej szczegółowy opis pozwolił na przybliżenie sposobów wykorzystywania crowdsourcingu przez zespoły badawcze oraz wyznaczenie obszarów, które autorzy powinni wziąć pod uwagę planując wykorzystanie tego zjawiska w swojej pracy: powiązanie rodzaju oferowanego zdania z momentem procesu badawczego w jakim jest stosowany, zdefiniowanie koniecznego do jego wykonania poziomu ekspertyzy, wbudowanie w proces odpowiednich motywatorów oraz dobranie odpowiedniej metody weryfikacji odpowiedzi.

Katarzyna Lisek, Uniwersytet Jagielloński, Polska – magister socjologii, doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ, ekspert w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Zainteresowania naukowe: ewaluacja, polityki publiczne oparte na dowodach, crowdsourcing, metodologia badań społecznych.

DOI: 10.14611/MINIB.29.09.2018.03
Kontakt: kat.lisek(at)gmail.com
MINIB, 2018, Vol. 29, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 132
Pobrano: 132