Wymogi edytorskie

 1. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: minib@ilot.edu.pl w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5.Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):
  1. tytuł w językach polskim i angielskim,
  2. nazwisko i imię autora wraz z afiliacją (afiliację podajemy od ogółu do szczegółu),
  3. streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim,
  4. 5-7 słów kluczowych w językach polskim i angielskim,
  5. tekst (podzielony śródtytułami),
  6. przypisy wg standardów APA,
  7. bibliografię,
  8. krótki biogram autora / biogramy autorów.
 2. Przesłany artykuł powinien być zapisany w dwóch formatach: do redagowania jako Microsoft Office Word 2007 (docx lub doc) oraz do kontroli jako Adobe Acrobat Document (pdf).
 3. Zdjęcia, grafiki, tabele, wykresy powinny być dołączone w oddzielnych plikach w wysokiej rozdzielczości. Nazwy plików powinny odpowiadać odnośnikom w tekście.

 

MINIB_Opisy bibliograficzne w standardzie APA

 

MINIB_Opisy bibliograficzne w standardzie APA