Wykorzystanie instrumentów online w kreowaniu marki szkoły wyższej

- dr Barbara Mróz-Gorgoń, mgr Aleksandra Całka


Wizerunek marki stanowi fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania szkoły wyższej. W okresie zwiększonej konkurencyjności marka może implikować decyzje zarówno studentów jak i pozostałych interesariuszy uczelni. Wykorzystywanie narzędzi online do komunikacji marki oraz kształtowania jej świadomości wśród konsumentów jest działaniem standardowym, na stałe wpisanym do strategii wielu przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki na przykładzie rynku szkół wyższych. Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej oraz badań własnych, autorki opisują stopień wykorzystania najbardziej popularnych narzędzi online w kreowaniu wizerunku marki szkół wyższych.

dr Barbara Mróz-Gorgoń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska – Adiunkt w Katedrze Podstaw Marketingu w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (od 2012 roku). Specjalizuje się w badaniach wizerunku marki. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu, a w szczególności dotyczących strategii marki, brandingu oraz współczesnych trendów w zarządzaniu i marketingu strategicznym. Redaktor naukowy Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyła studia podyplomowe: Dziennikarstwo i PR. Lektor Summer School Poland. Opiekun koła naukowego marketingu i zarządzania: PRoMOTION. Od 2008 roku jest również praktykiem biznesu. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych oraz wyjazdów programu Ersmus, w takich krajach, jak m.in.: Wielka Brytania, Czechy, Portugalia, Włochy, Litwa, Łotwa i Tajlandia. Pasjonatka brandingu, mody i designu.

mgr Aleksandra Całka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska – Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Handlowej. Realizowane kursy: e-handel, e-biznes, kreowanie marki, podstawy marketingu, trening menedżerski i inne. Przeprowadzone szkolenia dla menedżerów średniego i wyższego szczebla z zakresu komunikacji marketingowej online, e-commerce oraz kreowania marki w przestrzeni internetu. Badacz rynku oraz praktyk biznesu, od 5 lat prowadzący własną działalność gospodarczą. Pasjonatka nowych technologii i ich wykorzystania w kreowaniu marki.

DOI: 10.14611/minib.19.01.2016.03

Kontakt: barbara.mroz-gorgon(at)ue.wroc.pl, aleksandra.calka(at)ue.wroc.pl

MINIB, 2016, Vol. 19, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 239
Pobrano: 239