Wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie komunikacji marketingowej przez linie lotnicze

- mgr Anna Szymczak

Branża lotnicza stanowi wyzwanie dla specjalistów od marketingu ze względu na dużą dynamikę podawania informacji. Linie lotnicze dążą do coraz bardziej efektywnej komunikacji z pasażerem. Specyfika tej branży stanowi również wyzwanie dla deweloperów aplikacji mobilnych, którzy aktualizują je częściej niż aplikacje firm z innych branż.
Celem artykułu będzie omówienie procesów budowania relacji, skutecznej komunikacji z klientem na rynku pasażerskich usług lotniczych przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych. Problem ten nie stanowił do tej pory przedmiotu zarówno studiów literaturowych jak i badań empirycznych. Materiałami źródłowymi opracowania będą dostępna literatura przedmiotu, własne analizy oparte na źródłach wtórnych, a także badania empiryczne realizowane wśród pasażerów.

mgr Anna Szymczak, Uniwersytet Łódzki, Polska – doktorantka w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od dzieciństwa fascynuje się lotnictwem cywilnym. Swoje zainteresowania łączy z pracą naukową. Prowadzi zajęcia z Podstaw Marketingu. Nagrodzona wyróżnieniem za działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Podyplomowych Studiów – Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego w Szkole Głównej Handlowej. Delegatka WZ w Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów. Pierwszy sopran w Akademickim Chórze Politechniki Łódzkiej.

DOI: 10.14611/MINIB.29.09.2018.07
Kontakt: annakatarzyna.szymczak(at)gmail.com
MINIB, 2018, Vol. 29, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 77
Pobrano: 77