Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań

- Dariusz Trzmielak

Budowanie współpracy pomiędzy naukowcami pracującymi w ośrodkach naukowych i B+R a przedsiębiorcami powinno uwzględniać fakt, że te grupy opierają często swoje działania rynkowe na całkowicie odmiennej motywacji, stylach interakcji, poziomie akceptacji ryzyka i rozumienia wartości dodanej dla współpracy. Kultura organizacji, struktura, cele i strategie działania organizacji naukowych, B+R i przedsiębiorstw najczęściej różnią się. Dlatego współpraca w zakresie komercjalizacji i transferu technologii wymaga wsparcia instytucji innowacyjnego biznesu (jak parki naukowe, naukowo-technologiczne, inkubatory technologii, centra transferu technologii), które mogą pełnić rolę integratora pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami. Analizując trzydzieści pięć najbardziej rewolucyjnych technologii innowatorów poniżej 35 roku życia według Technology Review można wskazać, że opnie przedsiębiorców miały znaczący wpływ na rozwój projektu i przygotowania wynalazku do dalszej komercjalizacji. Naukowcy rozwijający np. nowy test do analizy krwi bez przygotowania próbki (Uniwersytet w Waszyngtonie), nanokryształy dla efektywniejszych kolektorów słonecznych (Uniwersytet w Illinois) czy okna by blokowały na żądanie wydostawanie się ciepła na zewnątrz (Uniwersytet w Buffallo) w trakcie poszukiwania nowych rozwiązań pozostawali w bliskim kontakcie z rynkiem lub z firmą, w której może nastąpić późniejsze wdrożenie. Kluczowe techniczne atrybuty wynalazku można przypisać cechom nabywczym, które mogą stymulować sprzedaż.
Wyzwaniem stojącym przed każdym naukowcem jest przekonanie przedsiębiorców do tego by chcieli zainwestować w produkcję i sprzedaż wyników badań. Jednocześnie bliska współpraca naukowców i przedsiębiorców prowadzi do dzielenia się wiedzą i informacjami o potencjale rynkowym nowego
rozwiązania lub możliwości zastosowania. Potrzeby potencjalnych nabywców wyników badań muszą znajdować się w centrum uwagi autorów badań i stanowić jedną z głównych sił napędowych prac badawczych. W procesie komercjalizacji obszary współpracy pomiędzy organizacjami naukowymi i B+R są rozległe i przedstawia je rysunek.

Rysunek: Przykład obszarów współpracy dla wdrożenia wyników badań na rynku.

Obszary współpracy

 

 

 

 

 

 

 

Fragment artykułu "Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań"
 dra Dariusza Trzmielaka z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, opublikowanego 
w specjalnym numerze Prac Instytutu Lotnictwa nr 225 - "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych 4"
Czytaj on-line →