Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań

- dr Dariusz Trzmielak

Artykuł obejmuje trzy zagadnienia teoretyczne i studium przypadku ukazujące schemat współpracy uczelni i przedsiębiorstwa z sektora MSP. W pierwszej części przedstawiony jest zarys teoretyczny współpracy ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami. Współpraca nauki z przemysłem wyjaśniona jest na analizie trzech fundamentów: technologicznego, ekonomicznego i zarządczego. Druga część wskazuje determinanty kształtowania relacji nauka-przemysł w oparciu o modele triple helix i Austin Technopolis. Kolejne zagadnienie przedstawione w artykule to strategie push i pull w relacjach nauka – przemysł. Teoretyczne rozważania zakończone są studium przypadku o współpracy naukowców z przedsiębiorcą na podstawie działalności Inkubatora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

dr Dariusz Trzmielak – jest dyrektorem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Członkiem Rady Fundacji Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Fundacji UŁ. Członek zarządu i skarbnik Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce. Akredytowany przez PARP ekspert z zakresu innowacji i nowych technologii. Ekspert naukowy i ekonomiczny w Inicjatywie Technologicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. Specjalizuje się w ocenie potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jego główne zainteresowania skupiają się na ocenie rynku dla nowych technologii. Dr Dariusz Trzmielak do 2008 roku był także  wiceprezesem Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Fundacji UŁ, a do 2007 roku dyrektorem Centrum Innowacji w Amerykańsko – Polskim Programie Offsetowym Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201

Czytaj on-line →
Downloads: 973
Pobrano: 973