Współpraca nauki i biznesu. Bariery w Polsce na tle wybranych krajów Europy i Ameryki Północnej

- dr hab. Dariusz Trzmielak

Artykuł skupia się na analizach teoretycznej i empirycznej dotyczących czynników warunkujących współpracę nauki i biznesu. Autor przedstawi wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce, Republice Czeskiej, Węgrzech, Francji, Norwegii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Analiza wskaże, jak i które czynniki: strukturalne, systemowe, kompetencyjne lub świadomościowo-kulturowe można wykorzystać przy komercjalizacji wiedzy i technologii. Analiza wyników badań, które leżą u podstaw opracowania oparta jest również na następujących założeniach:

  • każdy kraj ma inne bariery dla współpracy naukowców i przedsiębiorców;
  • polscy naukowcy i przedsiębiorcy powinni opierać się na sprawdzonych, ale i istotnych w Polsce czynnikach wsparcia współpracy nauka-biznes;
  • ośrodki akademickie w Polsce mogą wykorzystać doświadczenia innych krajów do zintensyfikowania modelu współpracy z przedsiębiorcami.

Artykuł wskaże rezultaty badań, które odnoszą się do zidentyfikowania wybranych problemów występujących przy nawiązaniu i prowadzeniu współpracy polskich organizacji naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami na tle przykładowo wybranych krajów, których respondenci podlegali badaniu empirycznemu.

dr hab. Dariusz Trzmielak, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Polska jest pracownikiem Wydziału Zarządzania UŁ, dyrektorem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Rady Fundacji Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Fundacji UŁ oraz Rady Nadzorczej spółki z o.o. GeneaMed. Od 2012 roku pełni funkcję członka zarządu i skarbnika Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce. Dr hab. Dariusz Trzmielak  od 2005 roku wchodzi w skład Fellows Network Instytutu Kreatywności i Kapitału Uniwersytetu Teksańskiego, organizującego  międzynarodowe spotkania i konferencje oraz publikacje w obszarze polityki technologicznej i innowacji.  Specjalizuje się w ocenie potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jego główne zainteresowania skupiają się na ocenie rynku dla nowych technologii. Dr hab. Dariusz Trzmielak do 2008 roku był także  wiceprezesem Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Fundacji UŁ, a do 2007 roku dyrektorem Centrum Innowacji w Amerykańsko – Polskim Programie Offsetowym Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki. Opublikował ponad 95 prac naukowych w tym 6 książek i 10 monografii samodzielnie lub we współautorstwie redakcyjnym. Posiada w dorobku 30 pozycje napisane w językach obcych w tym jedną monografię współredagowaną dla Wydawnictwa Purdue University Press (USA).

DOI: 10.14611/minib.18.04.2015.07

Kontakt: darekt(at)uni.lodz.pl

MINIB, 2015, Vol. 18, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

 

Czytaj on-line →
Downloads: 297
Pobrano: 297