Wpływ współczesnych technologii na zmianę działań marketingowych w organizacji. Marketing 4.0

- mgr inż. Witold Świeczak

W artykule postawiono tezę, że nowoczesne technologie zmienią sposób, w jaki zorganizowany jest marketing, a także przekształcą zastaną kompozycję rynku, a przedsiębiorstwa powinny pogodzić się z tym, że sam fakt posiadania części rynku nie będzie już wystarczał, by trwale utrzymać pozycję rynkowego lidera. Celem niniejszej publikacji jest podsumowanie głównych wyzwań przynoszonych przez innowacje technologiczne, a także określenie możliwości rysujących się przed marketingiem w świetle nowych technologii komunikacyjno-informatycznych, by można było dzięki temu odnosić wymierne korzyści. Tematyka badawcza leżąca u podstaw niniejszej pracy to: 1) analiza korzystania z mediów społecznościowych przez pokolenie Milenialsów, 2) ocena postaw MŚP wobec włączania technologii teleinformatycznych w stosowane przez nich obecnie praktyki marketingowe,  3) określenie możliwości zastosowania Marketingu 4.0 poprzez wspieranie elastycznego podejścia w organizacji działań marketingowych. Po przeprowadzeniu przeglądu dostępnych publikacji przedstawiamy koncepcję modelu elastycznej organizacji działań marketingowych. Koncepcja D3I2C to połączenie współcześnie stosowanych działań marketingowych i transformacji cyfrowej. Mogą z niej korzystać środowiska akademickie oraz inne organizacje, które chcą uzyskać wskazówkę jak prowadzić transformację organizacji działań marketingowych.

mgr inż. Witold Świeczak, Instytut Lotnictwa, Polska — absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej, kierunek Ochrona Środowiska. Pracuje w Instytucie Lotnictwa, w pionie marketingu na stanowisku kierownika projektu. Zajmuje się analizą rynku badawczego i sektora lotniczego. Specjalizuje się w inbound, content i lead marketingu. Ponadto kieruje działaniami guerilla i ambient marketingu oraz działalnością charytatywną i sponsoringową Instytutu Lotnictwa. Odpowiada za działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych oraz kuratorem plenerowych wystaw historycznych i lotniczych. Autor trzytomowej monografii historycznej „Lotniczy spacer po Warszawie” oraz współautor albumu „Szkice przed startem. Rysunki Jana Sęka”.

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.08
Kontakt: witold.swieczak(at)ilot.edu.pl
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 157
Pobrano: 157