Wpływ stylów przywództwa na zarządzanie innowacjami

- mgr Wojciech Łukowski

W artykule dokonano przeglądu badań na temat wpływu różnych stylów przywództwa na zarządzanie innowacjami. W tym celu określono ramy organizujące dotychczasowe spostrzeżenia w czterech wymiarach rodzajowych: ludzie, środki, efekty i cele. Na podstawie tych ram, dokonano przeglądu badań dotyczących przywództwa dyrektywnego i partycypacyjnego, przywództwa interaktywnego, przywództwa charyzmatycznego, przywództwa transformacyjnego, transakcyjnego i instrumentalnego, przywództwa strategicznego i dyrektorskiego, a także przywództwa współdzielonego i rozproszonego. Istnieją silne sygnały, że różne etapy i rodzaje innowacji podnoszą różne wymagania dotyczące przywództwa. Na tym tle, przywództwo transformacyjne nie jest jedynym stylem kierowania innowacjami, a poszczególne style przywództwa inaczej wpisują się w różne rodzaje i etapy innowacji. Jednak określenie takiego przyporządkowania jest nadal bardzo niepełne, a odpowiedź na pytanie, jak kierować innowacjami, jest niejasna. W artykule opisano też przyszłe potrzeby badawcze oraz implikacje praktyczne.

mgr Wojciech Łukowski, Instytut Lotnictwa, Polska – dyrektor pionu marketingu Instytutu Lotnictwa, ekspert w zakresie zarządzania marketingowego. Wykładowca i promotor prac dyplomowych na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania marketingowego i public relations, autor kilkunastu artykułów w czasopismach branżowych i naukowych. Trener w zakresie wizerunku, zarządzania kryzysowego w public relations oraz marketingu marki. Twórca i zarządzający krajowymi i międzynarodowymi kampaniami marketingowymi dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw i instytucji.

DOI: 10.14611/minib.24.06.2017.06
Kontakt: wojciech.lukowski(at)ilot.edu.pl
MINIB, 2017, Vol. 24, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 219
Pobrano: 219